[sâmbătă, 12 noiembrie]

Ce spune Biblia despre darul profeției

Așază literele în ordine pentru a forma cuvinte

 1. AIMEOIN – _ au vorbit de la Dumnezeu, inspirați de Duhul Sfânt. 2 Petru 1:21
 2. LEDURIRA – Profeția este unul dintre __ pe care Dumnezeu le dă Bisericii Sale. Romani 12:6
 3. ABAG – Un profet pe nume __ l-a avertizat pe Pavel despre necazurile care urmau să vină. Faptele apostolilor 21:10,11
 4. IREUJSL – Profeții ajută la desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de ___. Efeseni 4:11,12
 5. DECIRENȚI – Profeții ajută la lucrare de unire a _ și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu. Efeseni 4:11,13
 6. AENÎDNĂM – Profeții îi __________ pe creștini. Faptele apostolilor 15:32
 7. REDOSPECE – Dumnezeu nu face nimic fără să-Și __ taina Sa slujitorilor Săi, prorocii. Amos 3:7
 8. NIEDIVE – Dumnezeu le vorbește profeților Săi prin ____ și vise. Numeri 12:6
 9. ĂRVOTĂZ – Un profet era numit __ 1 Samuel 9:9
 10. CORIȚPORĂ – O femeie care este proroc este numită ________ . 2 Cronici 34:22
 11. RCEMECĂT – Trebuie să-i __ pe cei care pretind că sunt profeți, pentru că sunt mulți profeți falși. 1 Ioan 4:1
 12. NIMIUINC – Profeții falșii prorocesc __. Ieremia 14:14
 13. NACOȘUMET – Trebuie să __ cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin proroci. Zaharia 7:7
 14. REMCÎNDE – Dacă ne __în prorocii lui Dumnezeu, vom izbuti. 2 Cronici 20:20
 15. EMINÂ – Dumnezeu Se __ pe cei care nesocotesc cuvintele prorocilor. 2 Cronici 36:16
 16. RTUMĂRAI – Biserica rămășiței va păzi poruncile lui Dumnezeu și va avea __ lui Isus. Apocalipsa 12:17
 17. POREICIRO – Mărturia lui Isus este duhul ____. Apocalipsa 19:10