[marți, 1 noiembrie] Nouă cărți minunate

În 1855, biserica din Battle Creek, Michigan, i-a invitat pe toți lucrătorii de la editură să se mute acolo și să înființeze o tipografie permanentă. Invitația a fost acceptată. La scurt timp după mutare, a fost convocată o conferință pentru a planifica lucrarea bisericii.

Unul dintre primele lucruri de care s-au ocupat a fost acela de a pune în valoare viziunile lui Ellen White. Întregul grup a fost de acord că instruirea primită prin viziunile ei fusese întotdeauna înălțătoare, utilă și adevărată. Cel mai important, fusese întotdeauna în acord cu Biblia. Ei știau că această învățătură nu putea proveni din nicio sursă umană. Pe scurt, ei credeau că viziunile erau inspirate de Dumnezeu. Dar biserica nu făcuse aproape nimic cu lucrurile despre care toți credeau că erau inspirate de Dumnezeu.

Când liderii și-au dat seama că au greșit, ce au făcut în privința asta? Și ce ar trebui să facem și noi când greșim? 2 Cronici 7:14 Această conferință a avut trei rezultate de mare anvergură. În primul rând, biserica a recunoscut importanța învățăturii lui Dumnezeu și faptul că aceasta ar trebui împărtășită cu alții. În al doilea rând, Ellen White a pregătit o mică broșură care conținea cea mai recentă învățătură pe care o primise în viziune. Și, în al treilea rând, Dumnezeu a început să-i dea mai multe viziuni lui Ellen White.

Nimeni nu a știut acest lucru la vremea respectivă, dar acea mică broșură a fost începutul unui set uimitor de cărți. Timp de mai bine de cincizeci de ani, Ellen White a continuat să scrie instrucțiuni pentru biserică despre multe subiecte diferite. Astăzi, aceste sfaturi minunate și inspirate sunt publicate într-un set de cărți în nouă volume, numit „Mărturii pentru comunitate”.

Biserica a ajuns să recunoască faptul că această îndrumare divină venea de la Isus. Era „mărturia” Sa și era unul dintre semnele speciale de identificare a bisericii lui Dumnezeu din zilele din urmă. Apocalipsa 12:17; 19:10 De aceea, scrierile lui Ellen White sunt uneori numite „Spiritul profeției”.

Aplicație: Există un set de Mărturii în casa ta? Îți va face plăcere să le citești. Ai putea începe cu o scrisoare pe care Ellen White a scris-o unui băiat orfan. Se găsește în volumul 2, paginile 307-314. Cum poți aplica sfaturile pe care ea le-a dat acelui băiat?