[sâmbătă, 29 octombrie]

Ce spune Biblia despre Cuvântul lui Dumnezeu

 1. Oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de . 2 Petru 1:21
 2. Toată Scriptura este de Dumnezeu și de folos ca să , să , să, să dea __ în neprihănire. 2 Timotei 3:16
 3. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru _ noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin ____ pe care o dau Scripturile, să avem __. Romani 15:4
 4. Sfintele , care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la _. 2 Timotei 3:15
 5. Cuvântul Tău este o________ pentru picioarele mele și o __pe cărarea mea. Psalmii 119:105
 6. Cuvântul Tău este __ . Ioan 17:17
 7. La și la ____. Isaia 8:20
 8. Oamenii din Bereea cercetau Scripturile __” . Faptele apostolilor 17:11
 9. Strâng _ Tău în inima mea, ca să nu _ împotriva Ta. Psalmii 119:11
 10. Ar trebui să ne „găsim _ în Legea Domnului și zi și noapte să ________la Legea Lui. Psalmii 1:2
 11. _ Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni 6:17
 12. __ de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-L . Luca 11:28
 13. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată adevăratele noastre _și motivații. Evrei 4:12
 14. Scripturile _ despre Isus. Ioan 5:39

A. Lumină
B. Îndrepte
C. Mărturie
D. Zilnic
E. Păzesc
F Ferice
G. Duhul Sfânt
H. Nădejde
I. Insuflată
J. Învețe
K. Candelă
L Învățătura
M. Lege
N. Înțelepciune
O. Adevărul
P. Mustre
Q. Mântuire
R. Scripturi
S. Păcătuiesc
T. Sabia
U. Mărturisesc
V. Gânduri
W. Cuvântul
X. Plăcerea
Y. Cugetăm
Z. Mângâierea