[duminică, 23 octombrie] Ce s-a întâmplat cu Miller și Himes

Mișcarea adventă a fost foarte activă la începutul anilor 1840. Mulți predicatori și prezentatori răspândeau vestea venirii iminente a lui Isus în orașele mari și în satele mici. Mii de cărți și reviste au fost tipărite și oferite gratuit. Mulțimi de ascultători nerăbdători participau la întâlniri. Interesul pentru venirea lui Isus părea să crească până la 22 octombrie 1844, când credincioșii așteptau venirea lui Isus.

Dar când Isus nu a revenit, majoritatea oamenilor au crezut că mișcarea adventă avea să moară. Și se pare că aveau dreptate. Credința tuturor credincioșilor a fost pusă la încercare; și nu mulți au trecut acest test dur. Satana a făcut să pară că cei răi avuseseră dreptate, iar cei drepți se înșelaseră. Liderii mișcării au fost urâți și persecutați de cei care respingeau mesajul revenirii iminente a lui Isus. Ne vom uita la ceea ce s-a întâmplat cu doi dintre cei mai mari lideri.

La acel moment, William Miller avea mai mult de șaizeci de ani; era bolnav, slăbit și epuizat de lucrare. A murit câțiva ani mai târziu. Deși nu a înțeles niciodată de ce Isus nu venise, nu a renunțat niciodată la dragostea sa pentru El și încă mai aștepta revenirea Sa în curând.

Joshua Himes a fost pastorul care a lucrat cel mai îndeaproape cu Miller. Ziarele au tipărit minciuni răutăcioase și crude despre el.

Chiar și viața lui a fost amenințată. Dar el a muncit din greu pentru a-i ajuta și încuraja pe credincioșii dezamăgiți; și, pentru o vreme, a strâns bani pentru a-i ajuta pe cei mai săraci dintre adventiștii care dăduseră tot ce aveau pentru răspândirea mesajului revenirii. La fel ca Miller, nu a înțeles niciodată de ce Isus nu venise, și nu a renunțat niciodată la dragostea sa pentru Isus și la credința în revenirea Sa în curând.

Aplicație: Ce spune Matei 5:10-12 despre cei care sunt urâți și persecutați de dragul lui Isus? Cum poate spune Isus că sunt binecuvântați? Romani 5:3-5 Pe măsură ce învățăm să ne încredem în Isus, putem fi și noi binecuvântați, indiferent de ceea ce se întâmplă.