[sâmbătă, 22 octombrie] Indicii ce arată că un profet este adevărat

1 Mesaje biblice

„«La lege și la mărturie! » Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.” Isaia 8:20


Mesajele unui profet adevărat nu vor contrazice niciodată pe cele ale Bibliei. Dumnezeu este Același azi și întotdeauna. Ceea ce El transmite unui profet nu contrazice ceea a spus oricărui alt profet.

2 Profeții precise

„Dar, dacă un proroc prorocește pacea, numai după împlinirea celor ce prorocește se va cunoaște dacă este cu adevărat trimis de Domnul.” Ieremia 28:9


Profețiile făcute de un profet vor fi foarte precise. Deuteronomul 18:21,22 Unele profeții sunt condiționate de ascultarea omului față de Dumnezeu. Ieremia 18:7-10, Iona 3:1-10

3 Rezultate bune

„Păziți-vă de proroci mincinoși! … Așa că după roadele lor îi veți cunoaște.” Matei 7:15-20

  1. Rezultatele vieții profetului: Un profet adevărat va duce o viață sfântă – în armonie cu principiile biblice.
  2. Rezultatele lucrării profetului: Mesajul unui profet adevărat va conduce oamenii spre vieți sfinte. Deuteronomul 13:1-4

4 Credințe corecte privitoare la Isus

Orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu.” 1 Ioan 4:1-3


Un profet adevărat crede aceste adevăruri: Isus este cu adevărat Dumnezeu și Om, El a dus o viață lipsită de păcat pe acest pământ și apoi a murit pentru păcatele noastre. A înviat și slujește în sanctuarul din ceruri pentru noi. Va reveni în curând.