[marți, 18 octombrie] James și Ellen White

Joseph Bates o întâlnise pe Ellen Harmon de două ori și ascultase mesajele despre care ea spunea că provin din viziunile ei. Dar el se numea pe sine însuși un „Toma necredinciosul”. Bates credea că ea era o creștină sinceră, dar se întreba dacă nu cumva sănătatea ei precară o făcuse să aibă o imaginație prea activă. Ea credea că Joseph Bates era un bun domn creștin, dar credea că el punea prea mult accent pe Sabatul zilei a șaptea.

La 30 august 1846, Ellen Harmon și James White, un pastor adventist, s-au căsătorit în Portland, Maine. Aveau să-și petreacă următorii 35 de ani lucrând împreună pentru Dumnezeu.

Imediat după ce s-au căsătorit, tinerii au citit cu atenție prima carte a lui Joseph Bates despre Sabat. Se numea The Seventh Day Sabbath: A Perpetual Sign (Sabatul zilei a șaptea: Un semn perpetuu). Multe piese din puzzle lipseau încă, așa că această carte nu a făcut mare lucru pentru a le arăta de ce Sabatul era încă important după secole de neglijență. Dar, după ce au studiat textele din carte, au fost convinși că ziua a șaptea era adevăratul Sabat.

La fel ca toată lumea, soții White au fost uneori chemați să asculte de ceea ce spunea Biblia, fără să înțeleagă toate motivele. Ei au ales să-L asculte pe Dumnezeu și, în curând, au început să țină Sabatul și să împărtășească și altora ceea ce învățaseră.

Șapte luni mai târziu, Dumnezeu i-a dat lui Ellen White o viziune care a confirmat importanța Sabatului. Ea a văzut Legea lui Dumnezeu în Templul din cer. O lumină puternică strălucea în jurul celei de-a patra porunci, făcând-o cea mai strălucitoare dintre cele zece.

Aplicație: Înainte de a ne supune, ar trebui să așteptăm să înțelegem tot ceea ce ne cere Dumnezeu să facem? Cum L-a ascultat Avraam pe Dumnezeu? Evrei 11:8-10