[duminică, 16 octombrie] Sigiliul lui Dumnezeu

În lunile care au urmat Marii Dezamăgiri, credincioșii adventiști au încercat să înțeleagă profețiile despre sfârșitul timpului. A fost ca și cum ar fi lucrat la un puzzle dificil. Dar a fost o perioadă incitantă, deoarece diferite persoane au studiat profețiile și au găsit piese importante ale puzzle-ului. În timp, piesele aveau să se unească și, de asemenea, să-i unească și pe credincioși în păstrarea Sabatului și în predicarea revenirii lui Isus în curând.

Săptămâna trecută am studiat modul în care Joseph Bates a aflat despre Sabat. La început, mai mult decât oricare dintre ceilalți credincioși, el a văzut marea importanță a acestui adevăr. Pe măsură ce a studiat Apocalipsa 13 și 14 și Daniel 7, a ajuns treptat să înțeleagă că Sabatul este sigiliul (semnul) lui Dumnezeu și că schimbarea zilei de închinare din Sabat în duminică este semnul autorității Bisericii Catolice.

Deci, ce este un sigiliu? Este un semn care se aplică pe un act oficial, ca dovadă a autenticității lui. Acesta are trei părți importante – numele oficialului, titlul sau poziția sa și teritoriul asupra căruia are autoritate. De exemplu: George Washington, președintele Statelor Unite.

Fiecare lege oficială are un sigiliu. Care este sigiliul Legii lui Dumnezeu? Exodul 20:8-11 Porunca pentru păzirea Sabatului este singura parte a Legii lui Dumnezeu care ne spune prin a cui autoritate au fost date Cele Zece Porunci. Ea ne spune numele Său – Domnul; titlul Său – Creatorul; și teritoriul Său – cerurile
și pământul.

De aceea, Sabatul este pecetea lui Dumnezeu. Închinându-ne lui Dumnezeu în Sabatul zilei a șaptea, în ascultare de Legea Sa, arătăm că alegem să fim loiali Creatorului nostru și că acceptăm autoritatea Sa în viața noastră.

Aplicație: Cei care au schimbat Sabatul au îndepărtat sigiliul lui Dumnezeu, care dovedește că Legea Sa, Cele Zece Porunci, este autentică. Nu e de mirare că Satana atacă adevăratul Sabat și pe cei care îl păstrează! Vezi cum Sabatul este un semn sau o marcă a celor care sunt loiali lui Dumnezeu? Exodul 31:13