[sâmbătă, 15 octombrie]

Ce spune Biblia despre Sabat?

Orizontală

 1. Sabatul a fost făcut pentru __ , nu omul pentru Sabat. Marcu 2:27
 2. __ mergea la sinagogă în fiecare Sabat. Luca 4:16
 3. Sabatul este un __ prin care Dumnezeu Își sfințește poporul. Ezechiel 20:12
 4. Pavel a mers la __ în fiecare Sabat. Faptele apostolilor 17:1-3
 5. Ar trebui ca Sabatul să fie _ noastră. Isaia 58:13
 6. Este __ să faci bine în ziua de Sabat. Matei 12:12
 7. Pe Noul Pământ, ne vom __ lui Dumnezeu în fiecare Sabat. Isaia 66:22,23
 8. Sabatul le amintea israeliților că Dumnezeu i-a salvat din __ egipteană. Deuteronomul 5:15
 9. Isus le-a spus ucenicilor Săi să se __, ca să nu fie nevoiți să fugă din Ierusalim în Sabat. Matei 24:20

Verticală

 1. Dumnezeu nu a trimis __ în ziua a șaptea. Exodul 16:26,31
 2. În anul al șaptelea să fie un _ ținut în cinstea Domnului. Leviticul 25:4
 3. Sabatul să fie desfătarea ta, ca să __ pe Domnul. Isaia 58:13
 4. După ce Isus a fost îngropat, urmașii Săi s-au odihnit în Sabat, în ascultare de __. Luca 23:56
 5. Dumnezeu a____și a sfințit ziua a șaptea. Geneza 2:3
 6. După ce a creat lumea, Dumnezeu S-a____ în ziua a șaptea. Geneza 2:2
 7. Nu trebuie să ne facem în Sabat propriile noastre __. Isaia 58:13
 8. Sabatul este o amintire săptămânală a faptului că Dumnezeu a făcut lumea în șase zile și s-a odihnit în ziua a______________________. Exodul 20:8-11