[luni, 26 septembrie] Mesajul celui de-al doilea înger

Adventiștii credeau că Isus avea să revină până în primăvara anului 1844, la sfârșitul anului iudaic. După ce a trecut acel timp și Isus nu a venit, ei au fost derutați și dezamăgiți.

Dar nu toată lumea a fost dezamăgită. Chiar mulți pastori și membri ai bisericii s-au bucurat în secret că Isus nu venise. Ei chiar iubeau lumea mai mult decât Îl iubeau pe Dumnezeu. Nu voiau ca Isus să vină și nu le plăcea să-i audă pe alții spunând că erau nerăbdători să-L vadă. Satana i-a convins cu ușurință că cei care Îl așteptau pe Isus erau niște înșelători care provocau probleme.

Pe măsură ce majoritatea bisericilor populare se întorceau împotriva mesajului advent, opoziția împotriva credincioșilor adventiști a crescut. Nu li se mai permitea oratorilor adventiști să vorbească în bisericile care odinioară îi primiseră cu bucurie. Doar pentru că Îl iubeau pe Isus și refuzau să renunțe la credința că El avea să revină curând, mulți credincioși evlavioși adventiști au fost nevoiți să își părăsească bisericile. Aceste versete i-au încurajat în mod deosebit în această perioadă: Habacuc 2:2-4 și Ezechiel 12:21-28 .

Cei care credeau în revenirea lui Isus au transmis mesajul primului înger, care anunța că a sosit timpul judecății lumii și că Isus va reveni. Apocalipsa 14:6,7

Cu toate acestea, pe măsură ce bisericile populare respingeau acest mesaj de judecată, ele deveneau din ce în ce mai confuze. Biblia folosește cuvântul „Babilon” pentru a reprezenta respingerea cu tărie a adevărului și, totodată, confuzia. Această respingere a adevărului și confuzia religioasă care a urmat au împlinit mesajul celui de-al doilea înger, potrivit căruia Babilonul a căzut. Versetul 8

Poporul lui Dumnezeu și poporul care iubea lumea mergeau pe căi opuse. Nimic nu-i putea aduce din nou împreună. Fiecare persoană trebuia să decidă pe ce cale va merge. 1 Ioan 2:15-17

Aplicație: De ce crezi tu că cei mai mulți oameni nu vor să-L urmeze pe Isus? Matei 7:13,14 Isus a spus că „poarta” spre cer este foarte îngustă. Ai încercat vreodată să te strecori printr-un loc foarte mic? În Galateni 5:19-21 , Pavel spune ce fel de lucruri nu vor încăpea niciodată prin această poartă îngustă și nu vor putea intra în Împărăția lui Dumnezeu. Te descrie ceva din această listă? Dacă da, cere-I lui Isus chiar acum să-ți dea o inimă curată și roada Duhului? Versetele 22-25