[sâmbătă, 17 septembrie]

Testează-ți cunoștințele:

 1. _ Preot iezuit din Chile care a scris cartea „Venirea lui Mesia în glorie și măreție”.
 2. _ Un fermier pe care Dumnezeu l-a ales pentru a avertiza lumea cu privire la a doua venire a lui Isus.
 3. _ Un evreu convertit care a călătorit în multe țări diferite și a predicat despre venirea lui Isus.
 4. _ Un pastor din Anglia care a tipărit o traducere a cărții lui Lacunza.
 5. _ Confesiunea religioasă a părinților lui William Miller.
 6. _ Credința că o divinitate oarecare a creat lumea noastră cu mult timp în urmă și apoi a lăsat ca totul pe pământ să se întâmple de la sine.
 7. _ Îngerul care i-a explicat lui Daniel semnificația profeției celor 2 300 de zile.
 8. _ Când William Miller a văzut victoria miraculoasă de la __, a fost nevoit să își reexamineze credința în deism.

Banca de răspunsuri:
A. Baptim C. Gabriel E. Plattsburgh G. Irving
B. Deism D. Lacunza F. Miller H. Wolff

Isus revine!
Cercetează fiecare dintre aceste referințe și potrivește-le cu versetele de mai jos. Scrieți fiecare referință în spațiul liber corect.


Matei 16:27 Ioan 14:2,3 1 Tesaloniceni 4:16
Iuda 14,15 Apocalipsa 1:7 Apocalipsa 22:12

 1. „Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor.”
  Referință: _____________
 2. „Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.”
  Referință: _____________
 3. „Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glas de arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos.”
  Referință: _____________
 4. „Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca, acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.”
  Referință: _____________
 5. „Iată că El vine pe nori. Și orice ochi Îl va vedea; și cei care L-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui.”
  Referință: _____________
 6. „Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.”
  Referință: _____________