[sâmbătă, 3 septembrie]

Alege variantele corecte:

 1. Apa reprezintă… (Apocalipsa 17:15)
  a. Multe biserici
  b. Mulți îngeri
  c. Multe popoare și națiuni.

 1. Femeia necurată este un simbol care reprezintă… (Apocalipsa 17:18)
  a. Statele Unite ale Americii
  b. Medo-Persia
  c. O mare cetate care stăpânește peste regi.
  d. Un guvern care unește Europa.

 1. Cele șapte capete ale fiarei reprezintă… (Apocalipsa 17:9)
  a. Șapte munți
  b. Șapte secole
  c. Șapte regi
  d. Șapte orașe.

 1. Care dintre următoarele aspecte sunt enumerate în Apocalipsa 17 pentru a ne ajuta să identificăm femeia necurată?
  a. Babilonul cel Mare
  b. Cartea cea mică
  c. Fiara cu chip de miel
  d. Șapte capete și zece coarne
  e. Curvește cu împărați.
  f. Se ridică din pământ.
  g. Aur, pietre prețioase, perle
  h. Cupa de aur plină de urâciuni
  i. Îmbătată cu sângele sfinților
  j. Călare pe o fiară
  k. Plină de blasfemie
  l. Mama curvelor
  m. Șade pe ape multe.
  n. Două coarne
  o. Vin

 1. „Babilonul” a fost simbolul folosit pentru a reprezenta…
  a. Ierusalimul
  b. Egiptul
  c. Roma
  d. Sodoma.

 1. De ce s-a „mirat” Ioan de această persecuție a sfinților? Pentru că…
  a. guvernul roman păgân îi persecuta pe cei din poporul lui Dumnezeu.
  b. o biserică creștină îi persecuta pe cei din poporul lui Dumnezeu.
  c. iudeii îi persecutau pe cei din poporul lui Dumnezeu.

 1. Care dintre următoarele afirmații sunt adevărate despre femeia din Apocalipsa 17?
  a. Nu este o biserică pură.
  b. Este o biserică mondială.
  c. Influențează guvernele.
  d. Protejează poporul lui Dumnezeu.
  e. Se îmbracă în purpură și stacojiu.
  f. Ucide poporul lui Dumnezeu.
  g. Este dintr-un oraș numit Ierusalim.
  h. Este dintr-un oraș numit Babilon.

 1. Conciliul de la Trento a venit cu două teorii pentru a lupta împotriva Reformei. Cum se numesc cele două teorii?
  a. Milenialismul
  b. Protestantismul
  c. Futurismul
  d. Metodismul
  e. Preterismul
  f. Dispensaționalismul