[duminică, 14 august] John Wesley și Biserica Metodistă

În timpul vieții sale, John Wesley a ținut peste patruzeci de mii de predici. Dar, deoarece preoții Bisericii Angliei nu i-au permis să predice în bisericile lor, a ținut slujbe în aer liber pentru oricine voia să asculte. La început, a întâmpinat adesea opoziție și chiar violență. Viața sa a fost în pericol de multe ori. Dar, pe măsură ce oamenii îi ascultau predicile, inimile erau câștigate, iar el primea respectul și afecțiunea lor.

Când și-a dat seama că era nevoie de mai mulți predicatori și a văzut cât de puțini dintre preoți erau dispuși să transmită mesajul simplu al Evangheliei și să-i cheme pe păcătoși la pocăință, și-a dat seama că singura modalitate de a ajuta era să numească „predicatori laici”. Atât bărbații, cât și femeile au început să predice. Aceștia nu erau preoți sau slujitori, ci pur și simplu creștini care își iubeau aproapele suficient de mult încât să lucreze pentru mântuirea lor.

Știind că o astfel de practică neobișnuită va stârni critici, Wesley a încercat să se asigure că totul se face „decent și în ordine”. El însuși fiind un om foarte sistematic, influența lui Wesley a stabilit o organizație simplă, dar puternică. „Metodiști” este felul în care îi numeau oponenții lor. Dar o metodă ordonată de a face lucrurile nu era rea, astfel că au devenit Metodiști. Cu toate acestea, Wesley a rămas preot al Bisericii Angliei și îi considera pe adepții săi membri ai „Asociațiilor”, nu membri ai unei noi biserici. Totuși, în 1784, când episcopul din Londra a refuzat să hirotonească (să numească oficial) un slujitor pentru metodiștii din Statele Unite ale Americii, acum independenți, Wesley a studiat din nou ce spune Biblia despre hirotonire, iar apoi, pentru zonele în care biserica era în creștere, a hirotonit predicatori pe măsură ce era nevoie de ei. Deși el însuși nu a părăsit niciodată Biserica Angliei, Biserica Metodistă a luat ființă oricum.

Aplicație: Care era problema cu Biserica Angliei? De ce a fost atât de lentă, sau total refractară, în a-i sprijini pe membrii care nu doreau altceva decât o experiență mai profundă cu Dumnezeu? Ezechiel 34:2-4