[sâmbătă, 13 august]

Povestire bonus:


„De nenumărate ori John Wesley a scăpat de la moarte printr-o minune a harului lui Dumnezeu. Când furia gloatei era ațâțată împotriva lui și se părea că nu există nicio cale de scăpare, un înger în chip omenesc venea lângă el, gloata se dădea înapoi, iar slujitorul lui Hristos pleca în siguranță de la locul primejdiei.” Citiți restul poveștii în „Tragedia Veacurilor”, pp. 258, 259

Alege variantele corecte:

 1. Care este rădăcina tuturor relelor?
  a. Inteligența b. Frumusețea c. Banii d. Dragostea de bani
 2. Ce este „predestinarea”?
  a. Fiecare persoană își decide propria destinație finală.
  b. Dumnezeu decide cine va fi mântuit și cine va fi pierdut. Oamenii nu au de ales.
 3. Legământul pe jumătate…
  a. a permis părinților neconvertiți să își boteze copiii.
  b. a fost conceput pentru a-i ține pe păcătoși departe de biserică.
  c. a fost conceput pentru a-i ține pe tineri în biserică.
  d. a permis oamenilor să fie jumătate puritani și jumătate catolici.
  e. a facilitat obținerea calității de membru în biserică.
 4. John Wesley predica adesea de două sau trei ori în fiecare zi. Există 365 de zile într-un an. Câte predici a ținut el în fiecare an?
  a. 300-500 b. 750-1 000 c. 1 500-1 750
 5. Câți km parcurgea John Wesley cu calul lui în fiecare an?
  a. 587 b. 1 600 c. 7 242 d. 16 000
 6. Cam câți km parcurgea în fiecare zi?
  a. 8 b. 20 c. 32 d. 16
 7. În anii 1700, a fi numit „metodist” era considerat:
  a. Un compliment c. O insultă
  b. Un nume onorabil d. Un termen de dispreț și batjocură
 8. Care dintre aceste afirmații despre Zinzendorf sunt adevărate?
  a. Numele său complet era Contele Nicolaus Von Zinzendorf
  b. Era luteran.
  c. Trăia în Moravia.
  d. I-a primit pe moravi.
  e. Era catolic.
  f. Locuia în Saxonia
  g. I-a persecutat pe moravi.