[vineri, 22 iulie] Moartea lui Zwingli

Liderii mișcării anabaptiste au murit. Dar dorința de a avea o biserică a credincioșilor nu era moartă. În schimb, persecuția i-a împrăștiat pe credincioși. Aceștia au răspândit adevărul în Austria, Germania, Belgia și Olanda. Anabaptiștii trebuie să se fi simțit deseori ca Ilie – „Am rămas numai eu; și ei caută să-mi ia viața”.

Ei credeau că apartenența la biserică trebuie să fie voluntară, iar conștiința trebuie să fie liberă. Ei credeau că biserica ar trebui să-i accepte ca membri doar pe cei care sunt convertiți la Hristos, iar acest lucru se putea observa prin viața pe care o duceau. Ei credeau că biserica era chemată să-i disciplineze pe membrii care greșesc, dar niciodată prin forță. Niciuna dintre aceste idei nu se putea încadra în sistemul de unificare a bisericii și a statului, așa cum se desfășura în Europa de la împăratul Constantin încoace.

La început, atât Zwingli, cât și Luther au vrut să formeze biserici ale credincioșilor. Amândoi erau împotriva botezului copiilor și a unirii bisericii cu statul. Dar, în cele din urmă, ambii reformatori au dat înapoi de la aceste idealuri și au depins de puterea guvernului pentru a-i proteja de Biserica Catolică. În acest proces, ei au continuat sistemul milenar care amesteca biserica și statul.

Din păcate, toate ramurile majore ale Reformei au împărtășit același concept al unei biserici susținute de guvern. Viziunea anabaptistă a unei biserici a credincioșilor era o amenințare la adresa întregului sistem. Așa că toți i-au persecutat pe anabaptiști, uneori ucigându-i prin foc sau apă. Erorile trecutului nu se scutură ușor – nici măcar de pe oameni buni precum Zwingli și Luther.

Zürich-ul a câștigat bătălia cu anabaptiștii, dar a pierdut mult încercând să promoveze cauza lui Dumnezeu prin forță. În 1529, Zwingli a pornit să „convertească” orașele catolice prin război. Doi ani mai târziu, în bătălia de la Kappel (în Elveția), cinci orașe catolice s-au unit pentru a riposta. Mai mult de cinci sute de oameni din Zürich și-au pierdut viața în acea zi. Printre ei se aflau: Ulrich Zwingli, douăzeci și șase de membri ai Consiliului și douăzeci și cinci dintre pastorii lor.

Anabaptiștii au fost persecutați și uciși. Dar, pentru că au fost fideli convingerilor lor, viziunea lor despre o biserică liberă și-a găsit în cele din urmă libertatea, mai întâi în coloniile engleze din America și apoi în multe alte țări.

Aplicație: Ce avertisment a dat Isus cu privire la luptă? Matei 26:52