[joi, 7 iulie] Cele 95 de teze

Luther s-a întors în Germania, dar acum vedea mai clar greșeala de a încerca să câștige mântuirea. Cum putea cineva să câștige un dar care fusese oferit gratuit? A studiat Biblia ca niciodată până atunci și a fost uimit să vadă cât de multe avea de spus această Carte despre credință. Cum fusese posibil să-i scape acest lucru? În sfârșit, mintea lui era împăcată. În timp ce predica, încerca să facă tot posibilul ca frumosul adevăr al încrederii în Isus să fie ușor de înțeles.

Apoi s-a întâmplat ceva ce pur și simplu l-a indignat. Un călugăr pe nume Tetzel a trecut prin oraș vânzând indulgențe.

Se pare că papa dorea să construiască o nouă biserică – cunoscută acum sub numele de „Basilica Sfântul Petru”- în Roma. Dar chiar dacă papa pretindea că Îl reprezenta pe Isus, nu voia să trăiască în umilință, așa cum făcuse Isus. Indulgențele pe care le vindea Tetzel aveau ca scop strângerea de bani pentru proiectul de construcție.

O indulgență reprezinta iertarea pentru un păcat. În acest caz, exista o grațiere pentru orice. Tetzel spunea că, dacă o persoană plătea suficienți bani, avea să fie iertată pentru orice păcat pe care l-ar fi comis vreodată și pentru orice păcat pe care urma să-l comită în viitor.

Luther nu putea să tacă. „Cum”, întreba el, „ar putea cineva să cumpere darul gratuit al iertării?”. Cum ar putea papa să vândă ceva ce Isus dăruiește? Pur și simplu nu era corect. Faptele apostolilor 8:18-22

Luther era un erudit, așa că a făcut ceea ce făceau erudiții din acele vremuri. S-a dus la biserică și a bătut în cuie o listă pe care erau scrise convingerile sale despre indulgențe, împreună cu o invitație de a dezbate problema, invitație adresată tutruror celor care nu erau de acord cu el. Habar nu avea ce tocmai începuse.

În decurs de o lună sau două, lista celor 95 de teze a fost tipărită și distribuită în toată Europa. Mii de oameni au fost de acord cu el și mii de oameni nu au fost de acord, dar toată lumea aștepta cu nerăbdare să vadă ce avea să se întâmple cu călugărul care îi spusese papei că se înșela. A fost un călugăr curajos? Sau doar unul nebun?

Aplicație: Cât de curajos ar trebui să fie un creștin? Romani 8:31-39; Apocalipsa 2:10