[duminică, 12 iunie] În Siria

Am petrecut câteva săptămâni învățând cum lucrarea Evangheliei a fost împiedicată de egoism și mândrie. Acum ne vom uita la istoria fericită a locurilor în care mesajul Evangheliei a crescut, departe de influențele „omului fărădelegii”.

Mai întâi ne vom îndrepta atenția spre Siria, țară aflată la nord-est de Israel. Astăzi, Siria nu mai este la fel de mare ca zona care obișnuia să poarte acest nume. Pe vremea bisericii primare, Siria includea și Palestina, și părți din ceea ce sunt astăzi Turcia, Iordania și Irak.

Când armata romană a distrus Ierusalimul, în anul 70 d.Hr., liderii bisericii creștine timpurii și toate miile de creștini evrei și-au amintit de instrucțiunile lui Isus de a fugi imediat – și au fugit în Siria. Matei 24:15,16

Creștinii nou-veniți din Ierusalim s-au alăturat creștinilor din Siria. Împreună au format o biserică puternică de credincioși biblici. Astfel, Siria a devenit noul sediu al bisericii creștine timpurii.

Ce alte instrucțiuni importante de la Isus și-au amintit creștinii? Versetul 20 Acești creștini au continuat să studieze, să creadă și să asculte de Biblie exact așa cum trebuie – inclusiv porunca cu privire la Sabat. Acest lucru i-a pus în opoziție directă cu liderii bisericii din Roma și Alexandria, care ignorau adevărurile clare ale Bibliei, aduceau practici păgâne în biserică și încercau să elimine Sabatul.

Educația creștină era foarte importantă pentru biserica primară, iar în Antiohia și Siria a fost înființată o școală pentru pregătirea misionarilor. Scopul lor era să vorbească doar despre adevărurile din Biblie. Ei respingeau învățăturile confuze ale bisericilor din Roma și Alexandria. Un învățat, un om bine educat pe nume Lucian, a fost un profesor evlavios și foarte iubit în această școală din Antiohia. Influența lui s-a răspândit departe, întinzându-se până la țărmurile Irlandei.

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care Lucian le-a făcut a fost să protejeze Scripturile Noului Testament. Mulți oameni încercau să adauge propriile lor idei la Biblie, dar Lucian și alții alături de el au lucrat din greu pentru a opri aceste eforturi.

Aplicație: Putem avea încredere în Biblie așa cum este scrisă? 2 Timotei 3:16,17 Ar trebui să avem încredere în oamenii ale căror învățături contrazic Biblia, chiar dacă pretind că sunt savanți bine educați?