[sâmbătă, 11 iunie]

 1. Verificarea versetului de memorat. Numerotează în ordine următoarele părți ale versetului de memorat. (1-6)
  a.) dar, pentru că b.) de aceea vă urăște lumea.
  c.) și pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, d.) lumea ar iubi ce este al ei,
  e.) Dacă ați fi din lume, f.) _ nu sunteți din lume
 1. Păgân sau creștin?
  Scrie P în dreptul frazelor care descriu o idee sau o practică păgână.
  Scrie S în dreptul frazelor care descriu o credință găsită în Scriptură.

  a.) Adorarea lui Dumnezeu h.) Uciderea oricui are altă părere
  b.) Cultul morților i.) Adorarea sfinților și a Fecioarei Maria
  c.) Sfințirea duminicii j.) Sfințirea zilei a șaptea
  d.) Botezul prin scufundare k.) Botezul prin stropire
  e.) Botezul copiilor l.) Botezul în numele lui Isus
  f.) Umilința m.) Dorința de a fi cei mai importanți
  g.) Încrederea în învățătura omenească n.) _ Fundamentarea credinței pe Biblie.
 1. Ajutarea unui păcătos.
  Scrie B în dreptul a ceea ce ar trebui să facă biserica atunci când un membru al ei refuză să se pocăiască și alege să continue să păcătuiască? Scrie X în dreptul lucrurilor pe care o biserică nu ar trebui să le facă niciodată.

  a.) Unul sau doi membri ar trebui să-l încurajeze cu dragoste să se pocăiască. b.) Este un păcătos, așa că trebuie ucis.
  c.) Dacă refuză să se pocăiască, biserica ar trebui să-l mustre în public. d.) Să i se dea o amendă în bani.
  e.) Dacă refuză să se pocăiască, trebuie întreruptă orice părtășie cu acea persoană. f.) Trebuie ignorată problema; probabil că păcatul nu este atât de grav până la urmă.
  g.) Păcatul trebuie făcut public imediat.
 1. Potrivește:
  Matei 5:39 a.) „Sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.”
  1 Petru. 2:23 b.) „Pune-ți sabia la locul ei.”
  Matei 26:52 c.) „Eu vă spun: «Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău».”
  Efeseni 6:17 d.) „Când era chinuit, nu amenința.”