[vineri, 10 iunie] Omul fărădelegii

Am studiat despre începuturile acestei „noi biserici”. Mare parte din ceea ce am văzut nu a fost plăcut. Este interesant, poate, dar teribil de trist atunci când ne oprim să ne gândim la nenumărații oameni care au suferit și au murit sub această putere persecutoare.

Și mai trist este gândul că mulți au fost îndepărtați de la Isus. Poate că s-au mulțumit cu religia pe jumătate păgână care le-a fost predată, dar să moară fără a-L cunoaște cu adevărat pe Isus ca Mântuitor al lor este cel mai rău lucru dintre toate.

Citește 2 Tesaloniceni 2:3-12. De ce am petrecut atât de mult timp învățând despre lucruri care au fost făcute greșit? Pentru că această „biserică nouă” la care ne-am uitat avea să fie cea mai puternică entitate religioasă pentru următorii 1 260 de ani.

Aproape toți adepții adevărați ai lui Dumnezeu s-au confruntat cu întrebarea dacă vor fi loiali lui Dumnezeu sau loiali acestei biserici. Milioane de oameni care au ales să fie credincioși lui Isus și-au pierdut viața.

De asemenea, trebuie să ne amintim că lucrarea Evangheliei este aceea de a îndrepta lucrurile. Oamenii care nu știu nimic despre ereziile introduse în biserică nu vor înțelege ce a spus Pavel despre „omul fărădelegii”. Și o parte din lucrarea Evangheliei este de a „descoperi”, de a arăta tuturor pe „omul fărădelegii”.

Un alt motiv foarte important pentru a cunoaște această istorie se găsește în avertismentul lui Pavel. El menționează două perioade de timp diferite: în primul rând, el scrie despre lucruri care se întâmplau în timpul său (versetul 7); în al doilea rând, despre lucruri care aveau să se întâmple în timpul nostru, chiar înainte de revenirea lui Isus (versetul 8).

La fel ca în cazul atâtor istorii biblice, înființarea „noii biserici” de către „omul fărădelegii” este o ilustrare a ceea ce va face Satana „cu toată puterea, cu semne, cu minuni mincinoase și cu toată înșelăciunea nedreaptă” în viitorul foarte apropiat.

Aplicație: 2 Tesaloniceni 2:12 vorbește despre cei care „au găsit plăcere în nelegiuire”. Ce speranță există pentru cineva care este atras de păcat? Dacă și tu ești atras, ce-I poți cere lui Dumnezeu să facă pentru tine? Ieremia 31:33; Psalmii 40:8