[miercuri, 8 iunie] În pustie

Privește din nou lista schimbărilor care au avut loc în biserică. Fiecare dintre aceste schimbări a eliminat un adevăr biblic și a pus în locul lui o idee păgână. Cu toate acestea, Dumnezeu a avut mulți creștini sinceri. Aceștia nu au putut fi convinși să accepte aceste practici păgâne care intrau în biserică și au continuat să creadă în Biblie. Dar noi știm doar puțin despre acești oameni, pentru că liderii bisericii au făcut tot ce au putut pentru ca poporul să nu știe că existau persoane care nu erau de acord cu ei. Pe măsură ce puterea bisericii creștea, cei care rămâneau credincioși Bibliei erau adesea persecutați și forțați să se mute departe de orașele mari.

Pe măsură ce acești creștini continuau să respecte Sabatul zilei a șaptea și să se închine lui Dumnezeu așa cum le ceruse El, au fost nevoiți să se îndepărteze din ce în ce mai mult de orașe și să se mute la țară. Uneori, s-au mutat departe, pentru a se putea închina liber și în siguranță. Vom afla mai multe despre acești oameni în lecțiile viitoare.

Citește descrierea simbolică pe care a făcut-o Ioan cu privire la această „biserică din pustie”. Apocalipsa 12:6,14 Numai un Dumnezeu iubitor putea pregăti „un loc” pentru a răspunde nevoilor poporului Său credincios și persecutat. Nu e de mirare că aceștia preferau să moară decât să-L renege!

Timp de mulți ani, influența liderilor bisericii din Roma nu a fost larg răspândită. De fapt, pentru o lungă perioadă de timp, majoritatea creștinilor știau doar că biserica din Roma făcea unele lucruri în mod diferit. Poate ați auzit expresia: „Când ești la Roma, poartă-te ca romanii”. Puțini oameni știu că această expresie a avut inițial legătură cu respectarea Sabatului. Peste tot, creștinii respectau Sabatul zilei a șaptea. În Roma, însă, ei țineau duminica. Așa că, atunci când mergeau la Roma – cu excepția cazului în care erau suficient de curajoși pentru a asculta de Biblie – făceau „cum fac romanii” și se închinau duminica.

Aplicație: Cea mai puternică influență a Romei a fost în marile orașe. În ce fel, faptul că unii trăiau în locuri izolate, la ţară, îi ajuta să ţină mai ușor Sabatul?

•307 d.Hr. – Botezul prin stropire a înlocuit botezul prin scufundare.
•321 d.Hr. – Ziua de odihnă a fost schimbată din Sabat (sâmbătă) în duminică.
•375 d.Hr. – A început închinarea la sfinți.
•400 d.Hr. – A fost instituit cultul morților.
•416 d.Hr. – Biserica a început să boteze copiii.
•432 d.Hr. – A început venerarea Fecioarei Maria.