[duminică, 29 mai] „Lupii” și „lepădarea”

Săptămâna trecută am văzut împlinirea profeției lui Pavel despre „lupii răpitori” care aveau să atace biserica. Faptele apostolilor 20:29,30

Exact așa cum avertizase Pavel, atacurile cele mai dăunătoare nu au venit din partea celor din afara bisericii, cum ar fi persecuția din partea împăraților romani. Cele mai periculoase atacuri au venit din partea acelora din biserică care pretindeau că sunt lideri creștini, dar care nu ascultau de Cuvântul lui Dumnezeu. Practicile rele care intrau în biserică erau o împlinire a unui alt avertisment profetic al lui Pavel. 2 Tesaloniceni 2:3,4

În această profeție, Pavel vorbește despre o „lepădare”. Când auzim despre oameni care „se leapădă”, ne gândim de obicei la oameni precum Dima, despre care Pavel spune că a renunțat la creștinism pentru că „a iubit lumea aceasta”. Apostolul l-a avertizat pe Timotei că „iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; și unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri”. (1 Timotei 6:10).

Dar această profeție despre „lepădare” nu vorbește despre cineva care L-a uitat pe Dumnezeu sau care a încercat să fugă de El. Este vorba despre cineva care ignoră Cuvântul lui Dumnezeu în timp ce se preface că îl ascultă

Fiecare lider al acestei „lepădări” seamănă atât de mult cu Satana, încât Biblia îl numește „omul fărădelegii”. Dar „omul fărădelegii” se numește pe sine însuși „un om al sfințeniei”. El pretinde că, pentru că este atât de sfânt, este Dumnezeu pe pământ și că ar trebui să fie ascultat și venerat!

Este oare posibil ca oamenii să devină vreodată Dumnezeu? Bineînțeles că nu! Citește Isaia 45:18. Cât de neînțelept este ca cineva să creadă că poate fi Dumnezeu!

Acest rău teribil a ajuns chiar în biserică, exact așa cum a avertizat Pavel: „omul fărădelegii”„se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu”. Biblia ne spune că acest „om al fărădelegii” va continua să fie un pericol pentru poporul lui Dumnezeu, până când va fi distrus la a doua venire a lui Isus. 2 Tesaloniceni 2:8

Aplicație: Dumnezeu dorește să locuiască în inimile noastre, dar și Satana vrea același lucru. Matei 6:24 ne spune că avem de făcut o alegere. Putem alege fie să slujim unui Dumnezeu iubitor, fie să fim sclavii lucrurilor pe care le oferă această lume. Care este alegerea ta?