[sâmbătă, 28 mai] Apostazia

ADEVĂRUL LUI DUMNEZEU
BIBLIA ȘI LEGEA LUI DUMNEZEU

 1. Dragostea pentru adevăr. 2 Tes. 2:10
 2. „Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât niște porunci omenești.” Mc. 7:7
 3. „Cercetați Scripturile.” Ioan 5:39 4. „Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu.” 1 Cor. 3:19
 4. „Voi să păziţi și să împliniţi toate lucru- rile pe care vi le poruncesc eu; să n-adă- ugaţi nimic la ele și să nu scoateţi nimic din ele.” Deut. 12:32
 5. „Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău…” Ex. 20:10
 6. „Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești…” Ex. 20:5
  PĂCATUL, MÂNTUIREA ȘI VIAȚA VEȘNICĂ
 7. „Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierţi și plin de îndurare (…)” Ps. 86:5
 8. „Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: Omul Isus Hristos.” 1 Tim. 2:5
 9. „Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?” Marcu 2:7
 10. „Căci nimeni nu va fi socotit nepri- hănit înaintea Lui prin faptele Legii” Rom. 3:20
 11. „Și sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său (…)” Rom. 3:24 6. „ Sufletul care păcătuiește, acela va muri.” Ez. 18:4
 12. „(…) căci ei vor fi ca cenușa.” Mal. 4:3
 13. „Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri.” Apoc. 21:7
  BISERICA ȘI CONDUCĂTORII EI
 14. „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia (…)” Rom. 12:2
 15. „Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.” Mat. 23:11
 16. „Căci toţi au păcătuit și sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” Rom. 3:23
 17. „Hristos este capul Bisericii (…)” Ef. 5:23
 18. „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” Fapt. 4:12
 19. Închinați-vă lui Dumnezeu. Apoc. 22:9
 20. „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!” Fapt. 5:29
 21. „Împărăția Mea nu este din lumea aceasta.” Ioan 18:36
 22. „Dacă voiește cineva să vină după Mine (…) să Mă urmeze (…)” Luca 9:23
 23. „să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială.” 2 Tes. 3:6
 24. „Să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea. ” Luca 22:19

MINCIUNA LUI SATANA

 1. Ură și opoziție împotriva adevărului.
 2. Așezarea tradițiilor omenești deasupra Bibliei.
 3. Interzicerea studiului biblic și a răspândirii Bibliei.
 4. Studierea filozofiilor omenești în locul Bibliei.
 5. Încercarea de a schimba Legea lui Dumnezeu.
 6. Sfințirea duminicii și nerespectarea adevăratului Sabat.
 7. Închinarea la imagini și moaște. Rugăciuni înălțate fecioarei Maria și sfinților.
  PĂCATUL, MÂNTUIREA ȘI VIAȚA VEȘNICĂ
 8. Susținerea faptului că Dumnezeu trebuie să fie îmbunat.
 9. Stabilirea unor preoți pământești ca mediatori între Dumnezeu și om.
 10. Afirmarea faptului că oamenii și preoții pot ierta păcatele. 4. Încrederea că faptele pot aduce ispășire pentru păcate.
 11. Promisiunea de iertare a păcatelor în schimbul banilor.
 12. Învățătura cu privire la nemurirea sufletului.
 13. Amenințarea cu chinul veșnic, în iad.
 14. Susținerea învățăturii că cei răi pot fi curățiți în purgatoriu înainte de a ajunge în cer.

BISERICA ȘI CONDUCĂTORII EI

 1. Compromiterea adevărului prin îngăduirea păcatului și potrivirea cu restul lumii.
 2. Înlocuirea umilinței cu un comportament lumesc, grandoare și măreție.
 3. Susținerea faptului că biserica, papii și conciliile sunt fără greșeală și infailibile. 4. Declararea episcopului de Roma ca fiind capul bisericii.
 4. Folosirea Numelui lui Dumnezeu în dreptul papei și susținerea faptului că mântuirea se obține prin el. 6. Impunerea închinării și ascultării față de papă.
 5. Creșterea controlului bisericii asupra conducerii laice.
 6. Interzicerea libertății religioase.
 7. Persecutarea, torturarea și uciderea „ereticilor” (Inchiziția).
 8. Susținerea transsubstanțierii în timpul serviciului păgân al liturghiei.
 9. „Cei ce ședeau în întuneric (…) pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul Celui Preaînalt.” Ps. 107:10,11