[vineri, 20 mai] Compromis periculos

Poporul lui Dumnezeu era în mare pericol. Liderii egoiști ai bisericii se îndepărtaseră de Hristos și lucrau pentru propria lor bogăție și putere. Ei învățau lucruri care îndepărtau mintea oamenilor de Biblie, în loc să îi îndrepte spre Isus. Acești oameni voiau ca toată lumea să le acorde atenție lor.

Ce putea face Dumnezeu pentru a-Și ajuta poporul? Trebuia să îi binecuvânteze cu bogății? Cu pace? Sau exista posibilitatea să devină nepăsători și să uite că aceste binecuvântări vin de la Dumnezeu? Deuteronomul 8:11-17

Îți amintești mesajele adresate celor șapte biserici din cartea Apocalipsa? Cea de-a doua biserică, Smirna, este cea care descrie această perioadă de timp. Citește mesajul pe care Isus i l-a trimis. Apocalipsa 2:8-11

În această perioadă erau mulți creștini adevărați, dar existau suficienți lideri egoiști și ucenici de-ai lor –„cei care spun că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei”. Din păcate, pe măsură ce anii treceau, tot mai mulți oameni erau duși în rătăcire de acești oameni egoiști și răi. În cele din urmă, Dumnezeu nu a mai putut face nimic altceva pentru a-Și ajuta poporul decât să permită persecuția – cele zece zile de necaz despre care se vorbește în mesajul către Smirna.

Această persecuție a început în timpul domniei lui Dioclețian. Timp de zece ani (între anii 303-313 d.Hr.), creștinii au fost persecutați și torturați. După zece ani, succesorul lui Dioclețian, Galeriu, s-a îmbolnăvit cumplit. A mers la mulți doctori, dar niciunul nu l-a putut ajuta. Suferința sa era atât de gravă, încât, în cele din urmă, a ordonat încetarea persecuției creștinilor și a publicat o lungă scrisoare în care le cerea să se roage pentru împăratul roman. Ar trebui creștinii să se roage pentru conducătorii lor? 1 Timotei 2:1-3

Aplicație: În afară de garantarea libertății de conștiință a oamenilor, ar trebui ca guvernele să facă legi religioase? Ar trebui să le spună oamenilor cum să se închine lui Dumnezeu, iar apoi să-i persecute pe cei care nu sunt de acord?