[sâmbătă, 21 mai]

Completați spațiile goale

 1. Un profet rău pe nume B______________ a făcut ca idolatria să pară atrăgătoare și i-a ademenit pe israeliți să păcătuiască.
 2. Satana se numea L______________ înainte de a păcătui.
 3. După moartea lui I______________ , ultimul dintre cei 12 ucenici ai lui Isus, liderii bisericii au început să lucreze în avantajul propriu.
 4. Doi bărbați faimoși, C______________ și O______________ au încercat să amestece erorile păgâne cu adevărul biblic.
 5. Liderii marilor biserici creștine au început să se numească e______________ . Apoi, episcopul-șef din R___________ a declarat că el este cel mai important episcop.

Adevărat sau fals? Scrieți A pentru adevărat și F pentru fals.

 1. _ Israeliții erau în siguranță atâta timp cât ascultau de Dumnezeu.
 2. _ Fiecare membru al bisericii este un creștin adevărat.
 3. _ Unii membri ai bisericii vor accepta erori și vor înșela pe alții.
 4. _ Credința noastră ar trebui să se bazeze pe Biblie și numai pe Biblie.
 5. _ Nu ar trebui să credem nimic care nu este de acord cu Biblia.
 6. _ Chiar și copiii pot înțelege Biblia.
 7. _ Numai oamenii bine educați pot înțelege Biblia.
 8. _ Numai liderii bisericii ar trebui să explice Biblia.
 9. _ Păgânismul și creștinismul sunt religii opuse; foarte diferite.
 10. _ Membrii bisericii ar trebui să-i respecte pe liderii bisericești evlavioși.
 11. _ Este întotdeauna foarte periculos să amesteci chiar și un pic de eroare sau de învățătură păgână cu adevărul.
 12. _ Guvernele nu ar trebui să facă legi religioase decât pentru a garanta libertatea de conștiință.
 13. _ Un guvern are dreptul de a face legi care să le spună oamenilor cum să se închine lui Dumnezeu.
 14. _ Un guvern nu are dreptul de a-i pedepsi pe cei care se opun legilor cu privire la modul de închinare.
 15. _ Este în regulă ca unii lideri de biserică să se simtă mai importanți decât alți lideri de biserică, să acționeze în consecință și să ceară respect.

O binecuvântare sau un blestem?

 1. Este bogăția întotdeauna o binecuvântare? _ 1 Timotei 6:9,10
 2. Este persecuția întotdeauna un blestem? _ Matei 5:10-12