[miercuri, 11 mai] Smirna, Pergam

Text de studiu: Apocalipsa 2:8-17

Următoarea biserică, Smirna, este numită biserica persecutată. Începând cu anul 100 d.Hr. și până n anul 313 d.Hr., mulți creștini s-au confruntat cu persecuții. În această perioadă au fost date legi împotriva creștinismului.

Acestea erau legi rele, iar conducătorii răi din guvernul roman au încercat să le aplice. Acest lucru a dus la zece ani de persecuție teribilă, între anii 303-313 d.Hr., sub împăratul Dioclețian. Biblia vorbește despre acești zece ani de „necaz” ca despre zece zile profetice („un necaz de zece zile”).

În cele din urmă, un nou împărat a venit la putere și a schimbat legile împotriva creștinismului, făcând legal statutul de creștin. În câteva săptămâni, vom vedea că, deși această schimbare a fost bună, unii lideri bisericești egoiști au folosit-o ca pe o oportunitate de a obține bogăție și putere pentru ei înșiși.

Nu a trecut mult timp de atunci și a început perioada următoarei biserici, biserica din Pergam: 313 d.Hr. – 538 d.Hr. În acești ani, poporul lui Dumnezeu s-a confruntat cu prima lege duminicală. Această lege le cerea oamenilor să sfințească duminica, într-un efort de a-i încuraja să uite de Sabatul zilei a șaptea. A fost un eveniment important în formarea a ceea ce avea să devină mai târziu Biserica Romano-Catolică.

Ce a spus Isus bisericii din Pergam? Apocalipsa 2:12-17 Creștinii care au trăit în această perioadă au avut adesea provocarea dificilă de a încerca să facă ceea ce este corect atunci când cei care pretindeau că sunt liderii lor le spuneau să nu asculte de Biblie. O altă provocare nouă era persecuția – dar de data aceasta biserica care îi persecuta pe cei care nu erau de acord cu ideile liderilor ei. Cu ce profet rău erau comparați acești lideri ai bisericii? Apocalipsa 2:14 (Vezi Numeri 22-25.)

Aplicație: Versetul 13 îl menționează pe Antipa și îl descrie ca fiind un „martir credincios”. Numele Antipa provine din două cuvinte grecești: „anti”, care înseamnă „împotriva”, și „papas”, care înseamnă „tată” sau „papă”. Ce a spus Isus că nu ar trebui să facem? Matei 23:9