[marți, 10 mai] Efes

Text de studiu: Apocalipsa 2:1-7

În Apocalipsa există mai multe seturi de câte „șapte”. Găsim cele șapte biserici menționate aproape de început, în primul capitol. Dar găsim, de asemenea, șapte sfeșnice și șapte stele. În capitolul cinci există un sul pecetluit cu șapte peceți, iar capitolul opt vorbește despre șapte îngeri cu șapte trâmbițe. Există șapte tunete, un balaur cu șapte capete, șapte plăgi, șapte munți și șapte regi. Sunt multe cifre de șapte.

De ce crezi că Dumnezeu a ales numărul șapte? Dumnezeu folosește adesea numărul șapte pentru a însemna „deplinătatea”. De exemplu, creația a fost finalizată în șapte zile.