[vineri, 29 aprilie]

Text de studiu: Matei 24:37-44

Când Isus descria cum va arăta lumea înainte de a doua Lui venire, probabil că era trist. În ciuda a ceea ce a făcut și face pentru oameni, cei mai mulți nu vor să-L accepte și să asculte cuvintele Sale pline de adevăr. Sau, și mai rău, după ce L-au iubit pe Isus, aleg să-I întoarcă spatele. Potrivit cu ce a spus Isus, ce fel de activități aveau să primească interesul celor mai mulţi oameni chiar înainte de revenirea Sa? Matei 24:37-39

Este greșit să mănânci, să bei sau să te căsătorești? Nu. Isus Însuși a mers la o nuntă în Cana și chiar a făcut prima Sa minune publică acolo, când a transformat apa obișnuită în vin.

Deci, ce a vrut El să spună? Fusese greșit faptul că oamenii din zilele lui Noe mâncau și beau? Oamenii din timpul lui Noe nu doar că mâncau, beau și se căsătoreau. Ei își ocupau mintea cu aceste lucruri atât de mult, încât ei nu acordau nicio atenție avertismentelor lui Noe și „nu știau că avea să vină potopul și să îi ia pe toți”.

Acesta este un pericol și pentru noi. Gândește-te la multele lucruri pe care le facem în fiecare zi. Există posibilitatea ca unele dintre aceste lucruri să ne ocupe atât de mult timpul, iar noi să fim în pericolul de a nu da importanță lucrurilor despre care Isus a spus că sunt importante? Iată o întrebare bună pe care ar trebui să ne-o adresăm: „Îmi petrec în fiecare zi timpul cu lucruri care nu sunt cu adevărat importante? Cu ce îmi umplu mintea?” Filipeni 4:8

Aplicație: Există doar o singură cale de a opri războaiele, cutremurele și foametea; există doar o singură ale de a opri persecuția și cruzimea; și există o singură modalitate de a opri înșelăciunile lui Satana. Aceasta este predicarea „Evangheliei Împărăției (…) în toată lumea”. Apoi, „va veni sfârșitul” și Isus se va întoarce, „venind pe norii cerului cu putere și slavă mare”. Ești și tu „atent”? Ești un bun exemplu pentru alții? Ești gata? Matei 24:42,44 Notă: În lecțiile de mai târziu vom afla despre semnele celei de-a doua veniri a lui Isus, despre cele care s-au împlinit și despre cele care sunt în curs de împlinire.