[sâmbătă, 30 aprilie]

 1. Adevărat sau fals?
  a.) A / F În momentul în care Isus a murit, templul nu mai era casa lui Dumnezeu.
  b.) A / F Isus a prezis că templul avea să fie distrus.
  c.) A / F Isus le-a spus ucenicilor tot ce știa cu privire la viitor.
  d.) A / F Ar trebui să ne supunem lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegem „de ce”.
  e.) A / F Unii oameni vor pretinde să sunt Hristos.
  f.) A / F „Hristoșii” falși vor face minuni.
  g.) A / F Numai Dumnezeu poate face minuni.
  h.) A / F Venirea lui Isus va fi secretă. Nimeni nu va ști când va reveni.
  i.) A / F Venirea lui Isus va fi la fel de vizibilă ca fulgerul.
  j.) A / F Toată lumea Îl va vedea pe Isus venind – nu vor auzi la știri.
  k.) A / F Venirea lui Isus va fi ca un hoț. Se va întâmpla în mod neașteptat.
  l.) A / F Isus va veni în liniște. Numai cei drepți vor ști despre asta.
  m.) A / F Isus a spus să nu mâncăm, să nu bem și să nu ne căsătorim înainte de revenirea Sa.
  n.) A / F Lucrurile de zi cu zi ne pot reține din studiu biblic și rugăciune.
  o.) A / F Isus a spus că toată lumea avea să se convertească înainte de revenirea Lui.
  p.) A / F Satana vrea ca noi să amânăm pregătirea până ce va fi prea târziu.
 1. Cine a spus? Cui?
  a.) „Vi se lasă casa pustie.” Matei 23:1,38
  _______________ a spus _______________
  b.) „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri?” Marcu 13:3,4
  _______________ și _______________
  _______________ și _______________ au spus lui _______________
  c.) „Nu faceți din casa Tatălui Meu o casă de negustorie.” Ioan 2:16
  _______________ a spus __
 1. Potrivește – cunoaște Biblia.
  Cum descrie Biblia a doua venire a lui Isus?
  a.) Cei răi vor încerca să se ascundă. Apocalipsa 6:16
  b.) El va veni însoțit de îngeri. Matei 24:27
  c.) Se va auzi sunetul de trâmbiță. Luca 21:27
  d.) Venirea Lui va fi neașteptată. Apocalipsa 1:7
  e.) Morții vor fi înviați. Matei 24:31
  f.) El va veni cu putere și slavă mare. Luca 12:40
  g.) Fiecare ochi îl va vedea pe Isus. Matei 24:31
  h.)Va fi un eveniment la fel de vizibil ca fulgerul. 1 Tesaloniceni 4:16