[marți, 26 aprilie] Nu vă lăsați înșelați!

Text de studiu: Matei 24:4-8

Când ucenicii L-au întrebat pe Isus despre viitor, ce răspuns le-a dat El mai întâi? Matei 24:4

Nu vă lăsați înșelați! Dar cum ne putem asigura că nu suntem înșelați? Ce trebuie să știm pentru a nu fi înșelați? Ioan 14:6

Astăzi, prea mulți oameni trăiesc fără să își facă griji cu privire la „adevăr”. Auzim adesea cum oamenii spun: „atât timp cât duc o viață bună, sunt sigur Dumnezeu mă va binecuvânta”; dar dacă ei nu știu că numai ce spune Dumnezeu reprezintă adevărul, cum ar putea să ducă o viață bună? Proverbele 23:23 ne spune să „cumpărăm adevărul și să nu-l vindem”. De ce? Pentru că minciunile și înșelăciunea sunt metodele preferate ale lui Satana prin care atacă pe poporul lui Dumnezeu. Vezi de câte ori i-a avertizat Isus pe ucenici cu privire la acest lucru (și asta doar într-un singur capitol!). Matei 24:5,11,24

Ucenicii se așteptau ca Isus să întemeieze pe pământ regatul Său, chiar acolo în Ierusalim. Cei mai mulți evrei așteptau cu nerăbdare venirea lui Mesia și un timp de pace, atunci când toți dușmanii lor aveau să fie cuceriți, iar ei urmau să devină un popor bogat. Deși ucenicii învățaseră multe de la Isus în ultimii trei ani și jumătate, ei erau încă foarte mult influențați de aceste idei greșite. Isus a trebuit să îi avertizeze că aveau să fie dezamăgiți. În loc de pace și bogăție, care urma să fie realitatea? Versetele 6-8

Mulți lideri puternici și mândri au crezut că puteau face din lumea aceasta un loc minunat și sigur, aproape la fel ca cerul. Dar Isus ne-a spus că lucrurile rele vor continua să se întâmple atâta timp cât păcatul va continua să existe.

Și, desigur, singurul răspuns real la aceste problemele este tot El, Cel care ne va elibera pentru totdeauna de păcat și va recrea lumea. Până atunci, trebuie să vedem aceste evenimente ca pe „începutul durerilor”.

Aplicație: Cum ar putea să nu ți „se tulbure inima” atunci când aceste lucruri teribile se vor întâmpla peste tot în lume? Asta nu înseamnă că nu ar trebui să fii îngrijorat atunci când oamenii mor din cauza dezastrelor naturale sau a războaielor. Pentru a putea răspunde la această întrebare, compară Matei 24:6 cu Luca 21:9