[luni, 25 aprilie] Două întrebări importante

Text de studiu: Matei 24:3

Ideea că frumosul templu avea să fie distrus era prea dureroasă pentru ucenici. Pierduți în gânduri, L-au urmat în tăcere pe Isus prin templu, prin cetatea Ierusalimului și pe Muntele Măslinilor. Erau nedumeriți. Știau că Isus era Mesia, dar cum putea Mesia să domnească pe tronul lui David și să restabilească împărăția lui Israel dacă templul era distrus? Ce au făcut ucenicii în cele din urmă? Marcu 13:3,4

Este nevoie să ne amintim o lecție importantă: Isus vrea să venim la El cu toate întrebările noastre. El nu vrea să fim confuzi cu privire la viitor.

Ucenicii nu au înțeles ce spusese Isus despre templu. Cum putea ceva atât de măreț să fie „dărâmat”? Și cum putea Dumnezeu să permită ca ceva atât de important să fie „dărâmat”? La urma urmei, templul era Casa lui Dumnezeu, nu-i așa? Dar Isus l-a numit „casa voastră”. Ce putea însemna aceasta?

Citește Matei 24:3. Ce întrebarea I-au pus ucenicii lui Isus? Ucenicii erau foarte nedumeriți. Credeau că pun o întrebare, când, de fapt, ei adresau două întrebări. Ei credeau că templul nu avea să fie distrus decât la sfârșitul lumii. Isus știa răspunsul pentru întrebările lor. De asemenea, știa că ei nu erau gata să înțeleagă tot ce voia El să le spună.

Aplicație: Ai auzit vreodată pe un părinte sau pe vreun alt adult spunându-ți ceva de felul acestea: „Nu-ți pot da toate motivele acum, dar tu trebuie să mă asculți orice ar fi”? A fost greu să accepți că unele lucruri puteau fi prea dificil de înțeles pentru tine? Ai ascultat oricum?