[duminică, 24 aprilie] Templul părăsit

Text de studiu: Matei 23:37-24:2

Am trecut în revistă lucrarea urmașilor lui Hristos după înălțarea Lui la cer. Pentru că le era dor de Isus, au vorbit cu bucurie despre vestea bună a promisiunii Sale că va reveni. Și, deși toți ucenicii au murit, aceștia și-au încheiat viața cu speranța unei învieri viitoare urmate de o viață veșnică. Ucenicii nu au înțeles întotdeauna ce avea să se întâmple în viitor. În această lecție vom arunca o privire înapoi și vom analiza unele dintre cele mai importantesfaturi pe care Isus li le-a dat ucenicilor înainte de moartea Sa.

Ce le-a spus El cărturarilor și fariseilor atunci când părăsea templul pentru ultima dată? Matei 23:38,39 Era ceva nou; niciodată nu mai numise templul casa lor. Cum îl numise mai înainte? Ioan 2:16

La fel ca majoritatea oamenilor, ucenicii erau curioși cu privire la ce avea să se întâmple în viitor. Când I-au cerut lui Isus să le spună la ce trebuia să se aștepte, ei sperau că le va spune că urma să-Și întemeieze împărăția chiar atunci. Dar Isus știa că El avea să moară peste trei zile și că ucenicii aveau să fie teribil de dezamăgiți.

Aplicație: De ce ar permite Dumnezeu ca propriul Său templu să fie distrus? Se mai întâmplase odată înainte. 2 Cronici 36:14-19 ne ajută să înțelegem de ce urma să se întâmple din nou. Ascultând minciunile lui Satana și lăsându-l să fie liderul lor, cei care Îl respinseseră pe Isus deveneau asemănători cu Satana — răi și cruzi față de ceilalți. Dumnezeu nu-i mai putea proteja, iar Satana putea să facă ceea ce, de fapt, voia să facă tuturor — să-i distrugă.