[sâmbătă, 16 aprilie]

1.Pune literele în ordine.
a.)__ MOTIEIT
b.)__ TRAEC
c.) __ ATANSA
d.) __ ITT
e.) __ MORA
f.) __ EON
g.) __ ONEH
h.) __ RONE
i.) __ OVCIA
j.) __ ROAT
k.) __ ALVPE
l.) __ ACLU
m.)________SAILSI

n.) ________ LIFEX
o.) __ TUFESS
p.) __ RAIGPA
q.) __ UDIA
r.) __ OROIFNIS
s.) __ AMID
t.) __ SEFE

 1. Povestiri biblice în Iuda. La ce povești biblice s-a referit Iuda în scurta sa carte?
  a.) Estera
  b.) Avraam
  c.) Moise
  d.) Balaam
  e.) Israeliții
  f.) Enoh
  g.) Core
  h.) Ilie
  i) David
  j.) Cain
  k.) Noe
  l.) Iov
  m.) Lucifer și îngerii lui
  n.) Sodoma și Gomora
  o.) Daniel în groapa cu lei
  p.) Zidurile dărâmate ale Ierihonului

 1. Potrivire.
  Trasați linii pentru a potrivi părțile versetelor din Iacov.
  a.) Să priviți ca o mare bucurie și El se va apropia de voi. (4:8)
  b.)Dacă vreunuia dintre voi este vrăjmășie cu Dumnezeu. (4:4) îi lipsește înțelepciunea,
  c.) Îți voi arăta credința mea n-o poate îmblânzi. (3:8)
  d.) Dar limba niciun om când treceți prin felurite încercări. (1:2)
  e.) Prietenia lumii s-o ceară de la Dumnezeu. (1:5)
  f.) Împotriviți-vă diavolului, ce rabdă ispita. (1:12)
  g.) Apropiați-vă de Dumnezeu și el va fugi de la voi. (4:7)
  h.) Ferice de cel din faptele mele. (2:18)

 1. Adevărat sau fals?
  a.) A / F Dima la părăsit pe Pavel în Roma.
  b.) A / F Luca l-a părăsit pe Pavel în Roma.
  c.) A / F Nero nu mai auzise niciodată Evanghelia.
  d.) A / F Mulți din cei care l-au auzit pe Pavel vorbind la proces au devenit creștini.
  e.) A / F Aceasta a fost ultima șansă a lui Nero de a se pocăi și de a fi mântuit.
  f.) A / F Niciun creștin nu a fost împreună cu Pavel la al doilea proces înaintea lui Nero.
  g.) A / F Nero l-a condamnat pe Pavel la moarte în cel de-al doilea proces.