[marți, 12 aprilie] 2 Timotei

Nero a fost atât de impresionat de ceea ce îi spusese Pavel, încât nu se putea decide să-l condamne încă pe acesta. Dar, în loc să-l elibereze, l-a trimis înapoi la închisoare. Pavel știa că nu avea să mai trăiască mult, dar era fericit pentru marea victorie pe care o obținuse în acea zi – avusese ocazia să vorbească despre Isus, și mulți oameni au avut ocazia să audă Evanghelia.

Din celula în care se afla, Pavel se gândea mult la Timotei, „copilul său preaiubit” (2 Timotei 1:2). Cât de mult își dorea ca Timotei să poată veni să-l vadă înainte de a muri! Avea atâtea să-i spună. Dar Timotei se afla la sute de kilometri depărtare, în Efes, și i-ar fi luat cel puțin câteva luni pentru a ajunge la Roma. Pavel nu știa dacă avea să mai trăiască până atunci, așa că decis să-i scrie o altă scrisoare lui Timotei. Aceasta urma să conțină toate lucrurile pe care voia săi le spună. Poți citi scrisoarea. În Biblia ta, aceasta se numește 2 Timotei.

Pavel l-a rugat pe Timotei să vină repede. Venea iarna și avea nevoie de o mantie pe care o lăsase în Troa. Tot acolo își lăsase cărțile și pergamentele. Spera că Timotei putea aduce acele lucruri cu el. 2 Timotei 4:9,13,21 Faptul că a cerut ceva atât de obișnuit îl face pe Pavel să pară foarte uman, nu-i așa? Și chiar a fost.

Pavel avea ținte înalte pentru Timotei și i-a spus ce ar trebui să facă și ce ar trebui să evite. 2 Timotei 2:15,16,22-25

De asemenea, el l-a avertizat pe acesta cu privire la vremurile periculoase ce aveau să vină. Citește cum le-a descris în 2 Timotei 3:1-5 Aceste versete nu vorbesc despre păcătoșii vizibili. Pavel îi descrie ca „având o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea”. Acești oameni spun că sunt creștini, dar ei fac ce vor și nu ascultă ce spune Biblia.

Aplicație: Cum poți evita să ai doar „o formă de evlavie”? Citește sfatul lui Pavel pentru Timotei în versetele 4-17