[luni, 11 aprilie] Pavel înaintea lui Nero

Text de studiu: 2 Timotei 4:10-12,16,17

În timp ce Pavel era ocupat cu lucrarea în biserici, evreii necredincioși au început să îl urască mai mult ca niciodată. Dar cum puteau să scape de el? Lisias, Felix, Festus, Agripa, iar acum chiar și Nero, toți au spus că era nevinovat.

Atunci, Satana le-a dat o idee. Era o acuzație falsă, evident, dar, în aceste condiții, putea să funcționeze. Ei aveau să îl acuze pe Pavel de faptul că era responsabil pentru incendiul teribil care a făcut să ardă aproape jumătate din orașul Roma.

Astfel, Pavel a fost rapid arestat și dus înapoi la Roma. De data aceasta, în loc să i se permită să-și închirieze propria casă din Roma, el a fost aruncat într-o temniță întunecată și umedă. În curând, cei câțiva prieteni care îl însoțiseră în cea de-a doua călătorie la Roma au început să plece. Numai Luca a mai rămas cu el. Unii, ca Dima, s-au descurajat și l-au părăsit, iar pe alții, Pavel i-a trimis să lucreze în diferite biserici. 2 Timotei 4:10-12

Acum, Pavel avea nevoie de prietenii lui. El a fost îmbărbătat în timp ce se afla în închisoare de vizitele frecvente ale lui Onisifor din Efes. Acesta căutase peste tot în Roma până când l-a găsit pe învățătorul său iubit, pe Pavel (2 Timotei 1:16,17).

Când i s-a îngăduit lui Pavel să vorbească la cel de-al doilea proces al său înaintea lui Nero, el a ales să prezinte subiectul său preferat — vestea bună despre Isus. Sala era plină cu oameni din toate categoriile sociale, iar aceștia aveau nevoie de mântuire. În dorința sa de a vorbi pentru oameni, El a pierdut din vedere propriile sale probleme.

Pavel a spus cum Isus a murit pentru ca toți oamenii să poată fi salvați și a vorbit despre judecată, atunci când Dumnezeu va scoate la iveală tot ceea ce a făcut fiecare — bine sau rău. Oamenii care ascultau nu mai auziseră niciodată mai înainte astfel de cuvinte. După aceea, mulți au decis să devină creștini. 2 Timotei 4:16,17

Nici Nero nu mai auzise ceva de felul acesta. În acel moment, Dumnezeu i-a oferit chiar și ticălosului Nero șansa de a fi salvat. Și-a dat seama mai mult decât oricând de cât de rău fusese el; și pentru o scurtă clipă el a tremurat, dorindu-și să fie salvat și să trăiască într-un cer pașnic și curat. Dar a respins repede gândul și l-a trimis pe Pavel înapoi în temniță. Niciodată nu a mai avut ocazia de a fi slavat.

Aplicație: Cât de important este să ascultăm pe Duhul Sfânt de fiecare dată când ne vorbește! Dacă ne formăm obiceiul de a-I spune „nu”, în cele din urmă Îi vom spune „nu” pentru ultima dată, exact ca Nero.