[miercuri, 13 aprilie] Moartea lui Pavel

Era probabil anul 67 d.Hr., la aproximativ 36 de ani după ce Isus fusese răstignit. Pavel era în închisoare la Roma și aștepta ca Nero să decidă în cazul lui. Deși Pavel i-a scris lui Timotei și l-a îndemnat să vină repede (2 Timotei 4:9,21), nu știm dacă Timotei a reușit să-l vadă înainte de a muri.

În cele din urmă, Nero a luat decizia – Pavel urma să fie decapitat. Dar nu multor oameni li s-a permis să urmărească execuția. Acuzatorii lui se temeau de influența lui Pavel; ei credeau că el i-ar fi putut convinge pe unii să devină creștini chiar privindu-l cum moare.

Aveau dreptate. Cei puțini cărora le-a fost permis să privească au văzut spiritul iertător al lui Pavel și o atitudine veselă până la moarte. Ca rezultat, unii dintre ei au ales să devină creștini. Nu la mult timp după aceea, aceștia au ajuns să fie ei înșiși martiri.

Cum putea fi Pavel așa vesel și iertător atunci când urma să fie ucis? Putea numai pentru că încrederea lui în Dumnezeu era deplină. De asemenea, el nu privea la situația sa curentă; l-ar fi descurajat repede. În schimb, se gândea la alții și îi asigura că el așteaptă cu nerăbdare ziua în care toate încercările și suferințele aveau să ia sfârșit. A încercat să-i încurajeze pe cei câțiva creștini de acolo cu încrederea în credincioșia lui Dumnezeu. 2 Timotei 1:12

În ultima sa scrisoare către Timotei, știind că se află la sfârșitul vieții sale, a rostit aceste cuvinte:

„Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în «ziua aceea» Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. (2 Timotei 4:6-8).

Ce mărturie! Pavel era gata să-L vadă pe Isus. Nu te motivează să trăiești în așa fel încât să poți spune cu încredere aceleași cuvinte la sfârșitul vieții tale?

Aplicație: Biserica are nevoie și astăzi de o „armată” de lucrători ca Pavel, care știu că Dumnezeu îi iubește și cărora nu le este teamă de încercări sau responsabilități, dar care împărtășesc adevărul lui Dumnezeu oriunde este nevoie. Ai vrea să ajuți la formarea „armatei” și să te angajezi astăzi să-i slujești lui Isus pentru totdeauna?