[sâmbătă, 9 aprilie]

Evrei 11

  1. Citește Evrei 11 și încearcă să înlocuiești cuvântul „Credință” cu expresia: „Privind prin ochii lui Dumnezeu”.
  2. Câți oameni credincioși din Biblie sunt menționați după nume în Evrei 11?
  1. Câți dintre credincioșii enumerați în Evrei 11 și-au primit răsplata lor cerească? (Evrei 11:39,40)
  2. Care dintre acești oameni sunt incluși în Evrei 11? Încercuiește răspunsurile.

Abel Enoh Isac
Rahab Iefta Iacov
Ghedeon David Noe
Iosif Barac Samuel
Avraam Moise Samson
Pavel Toma Solomon
Estera Petru Lameh
Iosua Daniel Ioan
Mefiboșet Caleb Isaia

Potrivește!
Potrivește referințele din Evrei cu gândul din fiecare verset.


A. 1:2 5. Fiți mulțumiți cu ceea ce aveți.

B. 1:14 6. Isus avea să moară o singură dată pentru păcatele noastre.
C. 2:18 7. Îngerii sunt duhuri slujitoare.

D. 3:15 8. Nu vă împietriți inimile împotriva vocii lui Dumnezeu.
E. 4:13 9. Nimic nu este ascuns de Dumnezeu.

F. 4:15 10. Dumnezeu vorbește prin Fiul său, Creatorul.
G. 4:16 11. Isus ne poate ajuta deoarece și El a fost ispitit.

H. 7:25 12. Dumnezeu ne poate salva „în chip desăvârșit”.
I. 9:22 13. Nu există iertare fără vărsare de sânge.

J. 9:28 14. Dumnezeu îi disciplinează pe copiii Săi.
K. 11:6 15. Nu putem vedea pe Dumnezeu decât dacă suntem sfinți.

L. 12:1 16. Scapă de orice lucru care te împiedică!
M. 12:7 17. Să fii ospitalier cu străinii.

N. 12:14 18. Isus a fost ispitit, dar niciodată nu a păcătuit.
O. 13:2 19. Putem veni la Dumnezeu cu „deplină încredere”.

P. 13:5 20. Trebuie să avem credință pentru a fi plăcuți lui Dumnezeu.