[duminică, 3 aprilie] Filipeni

Cât a fost prizonier la Roma, Pavel nu a mai avut libertatea de a călători și de a predica așa cum o făcuse înainte. Dar nu a uitat niciodată bisericile pe care le întemeiase și le-a trimis scrisori pline de sfaturi și încurajări.

Săptămâna trecută am studiat cărțile: Filimon, Efeseni și Coloseni. Pavel a trimis aceste scrisori în Asia Mică prin Tihic și Onisim. Astăzi vom continua prin studierea cărții Filipeni — scrisoarea lui Pavel către biserica din Filipi.

Creștinii din Filipi erau mai iubitori și mai loiali decât oricare dintre membrii celorlalte biserici înființate de Pavel. De asemenea, erau printre cei mai generoși în trimiterea de ajutoare pentru cheltuielile lui Pavel. Ei îl trimiseseră recent pe Epafrodit cu un alt dar pentru Pavel. Acum, Pavel îl trimitea pe Epafrodit înapoi la ei cu o scrisoare, mulțumindu-le pentru darul lor (Filipeni 2:25-30).

Pavel dorea cu sinceritate ca toți credincioșii din Filipi să fie uniți. Acest lucru se putea întâmpla doar dacă fiecare credincios credea despre ceilalți că sunt mai buni decât el însuși și se îngrijea de alții mai întâi. Filipeni 2:1-4

Pentru a-i inspira pe filipeni să ajungă la acel ideal, Pavel le-a scris despre exemplul lui Isus. El era Dumnezeu, dar acceptase să devină om, iar apoi să moară răstignit pe o cruce. Purtându-se astfel, El nu a urmărit binele personal, ci binele celorlalți. El a murit, astfel încât noi să putem trăi. Prin scrierile lui, Pavel ne încurajează și pe noi să imităm acest exemplu minunat de altruism. Versetele 5-8

Pavel a vorbit în mod repetat și despre bucurie – de aproape 20 de ori în cele 104 versete din Filipeni. Pentru el, bucuria nu reprezenta ceva optional, ceva ce puteai avea doar dacă simțeai asta. Filipeni 4:4

Cum putea un om care era prizonier de atâta timp să vorbească astfel? Pavel învățase cum să fie mulțumit în toate situațiile și avea încredere că Isus va avea grijă de el întotdeauna. El depindea de Isus să-i dea putere pentru orice avea să se întâmple. Versetele 6,7,11–13

Aplicație: Alegi și tu să fii mulțumit în orice situație? Cum se poate întâmpla acest lucru? Versetul 19