[sâmbătă, 2 aprilie]

REBUS:
Orizontală

 1. Trimitea scrisori misionare
 2. Principalul port maritim al Romei
 3. Epistolă a lui Pavel scrisă cam în același timp cu Filimon și Coloseni
 4. Împăratul roman care l-a judecat pe Pavel
 5. Proprietar de sclavi; cel căruia Pavel i-a trimis o scrisoare
 6. A dus scrisorile lui Pavel bisericilor din Asia Mică
  Verticală
 7. Orașul în care trăia Filimon
 8. Un sclav fugar convertit
 9. Un alt nume pentru împăratul Romei
 10. Centurionul care se ocupa de Pavel și de ceilalți prizonieri
 11. Insula unde Pavel a petrecut iarna de după naufragiu

Potrivește:
Efeseni 6:10-17

 1. _ Cureaua
 2. _ Platoșa
 3. _ Încălțămintea
 4. _ Scutul
 5. _ Coiful
 6. _ Sabia
  A. Cuvântul lui Dumnezeu
  B. Credința
  C. Neprihănirea
  D. Mântuirea
  E. Adevărul
  F. Evanghelia păcii