[marți, 29 martie] Lucrând din Roma

Text de studiu: Faptele apostolilor 28:30,31

Evreii nu se grăbeau să vină la Roma pentru a-l acuza pe Pavel înaintea Cezarului. Lisias (căpitanul din Ierusalim) și Felix, Festus și Agripa, toți afirmaseră că Pavel nu făcuse nimic greșit. Ultima șansă a evreilor era să-l convingă pe Cezar să-l condamne pe Pavel, iar singura cale prin care puteau face asta era prin viclenie și înșelăciune. O întârziere mai mare avea să le dea timp pentru a-și perfecționa planurile.

Dar Dumnezeu a transformat întârzierea într-o binecuvântare. Chiar dacă Pavel nu putea să iasă din casa lui, el tot răspândea vestea cea bună despre Isus pentru toți cei care veneau să-l viziteze. Împăratul roman din acel moment, sau Cezarul, era Nero, un om foarte rău. Dar chiar și unii dintre oamenii din propria lui casă au devenit creștini datorită mărturiei lui Pavel. Filipeni 4:22

Pavel putea sincer să spună că ceea ce i se întâmplase se dovedise a fi o binecuvântare. Filipeni 1:12-14

Din moment ce Pavel nu putea vizita personal bisericile pe care le întemeiase, el le-a scris scrisori. Câteva dintre aceste scrisori sunt în Biblia noastră sub titlul de cărți, cum ar fi: Efeseni, Filipeni, Coloseni și Filimon. Începând de săptămâna aceasta, noi vom studia aceste patru scrisori.

Acestea au fost o mare binecuvântare pentru biserici. Credincioșii nu apreciaseră pe deplin tot ceea ce făcuse Pavel pentru ei. Acum, când el nu-i mai putea vizita, și-au dat seama câtă nevoie aveau de ajutor pentru a continua munca pe care el o începuse. Acum ei prețuiau și dădeau atenție sfaturilor sale scrise.

De asemenea, Pavel a gestionat deplasările și slujirea lucrătorilor pe care îi pregătise. Prin aceștia, el a putut să încurajeze bisericile pe care le plantase și a început să lucreze în domenii noi. Astfel, Pavel a petrecut următorii doi ani în casa lui, continuând să răspândească vestea bună despre Isus. Faptele apostolilor 28:30,31

Aplicație: Cât de mult a binecuvântat Dumnezeu lucrarea lui Pavel în Roma! El va binecuvânta și lucrarea ta, dacă vei face întotdeauna tot ce este posibil, indiferent unde te-ai afla.