[miercuri, 2 martie] 2 Tesaloniceni

Credincioșii din Tesalonic au fost foarte fericiți la primirea scrisorii lui Pavel. S-au bucurat mult de asigurarea că-i vor revedea pe cei dragi (1 Tesaloniceni 4:13-18). Pavel a aflat curând că unii au interpretat greșit cuvintele lui. Credeau că Isus se va întoarce în câțiva ani. Unii chiar se opriseră din lucru și așteptau venirea lui Isus.

Pavel știa că aceste idei erau periculoase, așa că le-a scris rapid o altă scrisoare. Ce a spus el despre revenirea lui Isus? 2 Tesaloniceni 2:1-4

Nimeni nu trebuia să se aștepte ca Isus să revină înainte ca omul fărădelegii să își facă lucrarea. Dar cine este acest om al fărădelegii? Pavel a spus că este „potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește «Dumnezeu» (…) dându-se drept Dumnezeu” (versetul 4).

Această explicație ne amintește imediat de descrierea lui Daniel a puterii cornului cel mic. Lui Daniel i s-a spus că acest corn mic „va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. Daniel 7:25

Din studiul nostru de la lecția B–4, s-ar putea să vă amintiți că acest corn mic este un simbol al papalității. Așa că omul fărădelegii reprezintă același lucru. Daniel prezisese clar că puterea papală va lupta împotriva lui Dumnezeu și a poporului Său înainte de revenirea lui Isus. Aceasta nu se întâmplase, așa că nu trebuia ca tesalonicenii să se aștepte ca Isus să vină imediat.

Pavel le-a amintit de exemplul pe care li-l dăduse – muncind din greu în timp ce era cu ei – astfel încât să nu fie o povară pentru nimeni (2 Tesaloniceni 3:7-9). Ce regulă a stabilit în ceea ce-i privește pe oamenii care nu făceau nimic în timp ce-L așteptau pe Isus să vină? 2 Tesaloniceni 3:10

Aplicație: Este o regulă bună și pentru noi astăzi. Citește sfatul lui Solomon cu privire la același subiect în Proverbele 6:6-11