[joi, 3 martie] Apolo

Text de studiu: Faptele apostolilor 18:18-28; 1 Corinteni 1-4

După ce Pavel și-a încheiat lucrarea din Corint, a plecat de acolo și a navigat aproximativ 400 de kilometri est, către orașul Efes. Ca de obicei, Pavel a predicat în sinagogă în ziua Sabatului. De data aceasta, oamenii au fost așa de interesați, încât doreau să stea mai mult cu ei. Dar Pavel nu putea rămâne; se afla pe drumul spre Ierusalim. Așa că i-a lăsat pe Aquila și Priscila, doi credincioși care îl însoțiseră din Corint, pentru a continua lucrarea acolo, iar el a promis că, dacă era voia lui Dumnezeu, se va întoarce.

După ce Pavel a navigat la Ierusalim, un om numit Apolo a ajuns în Efes. Acesta îl ascultase pe Ioan Botezătorul predicând și fusese botezat, iar acum predica cu putere mesajul lui Ioan. Ascultându-l vorbind, Aquila și Priscila au înțeles că el încă nu știa vestea bună despre Isus. Ce au făcut? Faptele apostolilor 18:26

Când Apolo a decis să meargă în Corint, în provincia Ahaia, credincioșii din Efes l-au recomandat călduros. Cât de reușită a fost lucrarea sa de acolo? Versetele 27,28

Cu toate acestea, Satana a profitat de succesul lucrării lui Apolo pentru a crea disensiuni în biserica din Corint. Unii spuneau că-l urmează pe Pavel pentru că el înființase biserica de acolo. Alții îl preferau pe Apolo pentru că lucrarea lui părea mai de succes decât a lui Pavel. Unii spuneau că sunt ai lui Petru, iar alții susțineau că au fost învățați direct de Isus. 1 Corinteni 1:12

Când Pavel a auzit ce se întâmpla, le-a arătat că atitudinea lor era greșită. Slujitorii lui Dumnezeu au diferite daruri și sunt folosiți așa cum consideră El că este cel mai bine. Nimeni nu ar trebui să prefere pe unul dintre slujitorii lui Dumnezeu în defavoarea altora; mai degrabă ar trebui să caute să primească binecuvântarea pe care Dumnezeu o trimite prin fiecare. 1 Corinteni 3:5-7

Aplicație: Atunci când la biserica ta sau la școală vine un pastor nou sau un profesor, ești dornici să înveți tot ce poți de la acea persoană? Sau ești preocupat să compari și să vorbești despre care pastor sau profesor îți place mai mult? Versetele 21-23