[marți, 15 februarie] Marcu se întoarce acasă

Text de studiu: Faptele apostolilor 13:6-13

Pavel şi Barnaba erau în prima lor călătorie misionară. Au ajuns în cetatea Pafos, pe partea de vest a insulei Cipru. Sergius Paulus, guvernatorul roman al Ciprului, locuia în Pafos. Fără îndoială că auzise despre progresul pe care îl făceau Pavel și Barnaba în predicarea mesajului pe insulă. A vrut să audă şi el ce aveau de zis.

Dar un om – pe nume Elima – nu dorea ca Sergius Paulus să audă Evanghelia. Cine era el și ce a făcut? Faptele apostolilor 13:6-8 Pavel știa că Satana lucra prin Elima pentru a-l împiedica să prezinte guvernatorului vestea bună despre Isus. De asemenea, mai știa şi că Dumnezeu voia ca acest guvernator să aibă şansa să audă despre Isus.

Duhul Sfânt l-a inspirat pe Pavel să rostească o pedeapsă la adresa lui Elima. Care a fost aceasta? Versetele 9-11 A fost o pedeapsă potrivită. Elima alesese să închidă ochii în fața adevărului pe care îl prezenta Pavel. Acum el nu a mai putut vedea cu ochii lui firești. Guvernatorul a fost profund impresionat de această minune și a ales să creadă în Isus.

După ce și-au terminat misiunea în Pafos, Pavel, Barnaba și Marcu au luat o corabie și au mers 290 km spre nord-vest, în orașul Perga.

Marcu și-a dat seama cât de greu era să fie un misionar pionier. Uneori, erau obosiți, flămânzi sau le era frig. Alteori, se găseau în situații periculoase în timpul călătoriilor. Și, în timp ce unii oamenii acceptau cu bucurie mesajul lor, mulți alții se opuneau lucrării lor.

Marcu îşi dădea seama că în viitor aveau să fie chiar mai multe greutăți și persecuții faţă de tot ce înfruntaseră până acum. Pierzându-şi curajul, el i-a abandonat pe Pavel şi Barnaba și s-a întors la Ierusalim. Dar Dumnezeu nu l-a abandonat pe Marcu. Mai târziu, Barnaba l-a luat pe Marcu într-o altă călătorie misionară și el a devenit un valoros lucrător pentru Dumnezeu (2 Timotei 4:11).

Aplicație: Ce ai fi făcut dacă ai fi fost în locul lui Marcu? Gândește-te cu atenție. Ești dispus să înfrunţi greutăți și persecuție pentru a spune altor oameni despre Isus?