[miercuri, 16 februarie] Predicarea Evangheliei

Text de studiu: Faptele apostolilor 13:14-44

După ce a plecat Marcu, Pavel și Barnaba au continuat încă aproximativ 160 km spre nord, până la Antiohia Pisidiei. Cum şi-au început lucrarea acolo? Faptele apostolilor 13:14

După citirea Scripturii, conducătorii sinagogii (persoanele responsabile cu serviciul de cult în fiecare Sabat) l-au invitat pe Pavel să le vorbească. Bucuros că avea ocazia să prezinte vestea bună despre Isus, Pavel a început printr-o scurtă trecere în revistă a istoriei poporului evreu. Evreilor le plăcea să audă asta, așa că Pavel a avut întreaga lor atenție.

Pavel a continuat să vorbească şi a arătat că Isus a împlinit exact profețiile despre Mesia. El a declarat cu îndrăzneală că liderii evrei din Ierusalim L-au dat la moarte, chiar dacă nu era vinovat. Dar Dumnezeu L-a înviat din morți și mulți oameni L-au văzut după înviere.

După ce a arătat foarte clar că Isus era Mesia, Pavel şi-a încheiat prezentarea. Ce a spus el și ce avertisment a dat? Versetele 38-41

Duhul Sfânt impresionase mințile celor prezenți. Mulți dintre ei Îl aşteptaseră pe Mesia; și când au auzit că Isus împlinise profețiile, au fost convinşi că El fusese Cel promis.

Dintre ascultători, cei care nu erau evrei au fost foarte bucuroși să audă că vestea bună a mântuirii prin Isus nu era doar pentru poporul Israel, ci pentru toată lumea. Erau aşa de bucuroşi, încât voiau ca şi alții să audă vestea bună. Deci l-au întrebat pe Pavel dacă avea să le spună acelaşi mesaj şi Sabatul viitor.

În acea săptămână trebuie să fi fost foarte ocupaţi. Spuneau şi altora ce auziseră şi își invitau prietenii și vecinii să-l asculte pe Pavel vorbind. Ce s-a întâmplat în Sabatul următor? Versetul 44

Aplicație: Ești la fel de entuziasmat cu privire la predica din Sabat, că abia aştepţi să le spui şi altora? Îți poți aminti despre ce a fost predica de Sabatul trecut, măcar aproximativ? De ce să nu-L rogi pe Dumnezeu ca Sabatul ce urmează să îți trimită un mesaj pe care să-l împărtășești cu alţii?