[luni, 14 februarie] Trimiși în misiune

Text de studiu: Faptele apostolilor 11:27-30; 13:1-5)

Pavel și Barnaba lucrau de un an în Antiohia la dezvoltarea bisericii creștine de acolo. Agab, un profet din Ierusalim, a venit la Antiohia și a prezis că va urma o foamete cumplită. Cum i-au ajutat creștinii din Antiohia pe credincioșii din Ierusalim? Faptele apostolilor 11:29,30

Pavel știa însă că cea mai importantă misiune a sa nu era să predice evreilor. Pe drumul spre Damasc, Isus îl însărcinase să predice neamurilor (Faptele apostolilor 26:15-18).

Până atunci nu se făcuse nimic organizat pentru a predica neamurilor Evanghelia. Venise însă timpul, iar Duhul Sfânt a dat un mesaj special unora dintre liderii bisericii din Antiohia. Care a fost mesajul și ce au făcut ei? Faptele apostolilor 13:1-3

În urma acestei recunoașteri de către biserică a slujirii la care Dumnezeu îi chemase, Pavel și Barnaba au început imediat prima lor călătorie misionară. Plecând din Antiohia, s-au îmbarcat pe o corabie și au navigat aproximativ 225 de kilometri sud-vest, ajungând la Salamina, în partea de est a insulei Cipru. Barnaba crescuse pe această insulă (Faptele apostolilor 4:36), așa că era un loc excelent pentru a începe lucrarea lor.

Împreună cu Pavel și Barnaba mai era și un tânăr pe nume Ioan Marcu. El era rudă cu Barnaba, iar mama
lui devenise creștină. Ea locuia în Ierusalim și își deschisese casa pentru ucenicii de acolo (Faptele apostolilor 12:12). Marcu a dorit să se alăture lui Pavel și Barnaba în călătoria lor misionară și i s-a permis să îi însoțească.

De la Salamina, Pavel și Barnaba au călătorit spre vest aproape 160 de kilometri de-a lungul insulei, predicând în sinagogi. În cele din urmă, au ajuns în Pafos, în partea de vest a Ciprului.

Aplicație: Dumnezeu i-a dat lui Pavel lucrarea specială de a predica Evanghelia neamurilor. Ce te-a chemat Dumnezeu să faci acolo unde te găsești? Fă tot ce poți ca să fii pregătit pentru orice ți-ar cere Dumnezeu să faci?