[vineri, 28 ianuarie] În fața Sinedriului

Text de studiu: Faptele apostolilor 5:14-6:7

Biserica creștea rapid pe măsură ce tot mai mulți oameni răspundeau Duhului Sfânt. Ucenicii făceau și minuni uimitoare. Faptelele apostolilor 5:14-16 Liderii religioși erau din ce în ce mai supărați. Vedeau că, pe măsură ce creștea influența ucenicilor, puterea și influența lor scădeau.

Pentru că amenințările nu îi opriseră pe ucenici să predice și să învețe, liderii religioși i-au întemnițat. În timpul nopții, un înger a venit și a deschis ușile închisorii, spunându-le să-și continue lucrarea. Ce s-a întâmplat atunci când Sinedriul a trimis după prizonieri dimineața? Versetele 21-25

Ucenicii au fost aduși în fața Sinedriului pe ascuns. Liderii religioși se temeau că oamenii se puteau întoarce împotriva lor dacă s-ar fi purtat urât cu ei. Marele preot a solicitat să afle de ce învățau în continuare despre Isus. Cum a răspuns Petru? Versetele 29-32

Membrii Sinedriului s-au înfuriat pe ucenici și erau gata să-i trimită imediat la moarte. Dar un om numit Gamaliel, membru respectat al consiliului, s-a ridicat și le-a dat un sfat foarte înțelept. Care era concluzia lui? Versetele 38,39

A fost acceptat sfatul înțelept al lui Gamaliel, dar au pus ca ucenicii să fie bătuți înainte să fie lăsați să plece. Cum au răspuns ucenicii la acest tratament dur? Versetele 41,42

Pe măsură ce biserica creștea, a apărut o nouă problemă. Unii credincioși greci se plângeau, pentru că socoteau că văduvele lor nu primeau la fel de mult ajutor ca cele evreice. Această problemă era una serioasă, deoarece amenința unitatea pe care biserica o experimentase până în acel moment. Așa că ucenicii au sugerat rapid o soluție. Care era planul lor? Faptele apostolilor 6:2-4 A fost o idee bună. Ucenicii făceau tot ce puteau, dar, pe măsură ce biserica se mărea, nu mai puteau să aibă grijă personal de tot. Era mai înțelept să împartă responsabilitățile lor cu alții. Ce s-a întâmplat ca urmare a acestei schimbări? Versetul 7

Aplicație: Dumnezeu permite uneori ca, de dragul Lui, adepții Săi să îndure persecuția. Totuși, ne putem bucura dacă se întâmplă așa. Citește de ce în Matei 5:10–12; Isaia 41:10