[sâmbătă, 29 ianuarie]

  1. Cine a spus?

a.) „Pocăiți-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh.” Faptele apostolilor 2:38

b.) „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.” Faptele apostolilor 4:12

c.) „Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.” Faptele apostolilor 4:19,20

d.) „Cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului?” Faptele apostolilor 5:9

e.) „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!” Faptele apostolilor 5:29

f.) „Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.” Faptele apostolilor 5:32

  1. Cât este zeciuiala? Când câștigați bani sau primiți un cadou, ar trebui să returnați 10% lui Dumnezeu. Trageți linii pentru a arăta cât este zecimea ce trebuie plătită.

Suma pe care o primiți Zecime
a.) 0.50 5.00
b.) 5.00 50.00
c.) 50.00 500.00
d.) 500.00 0.05
e.) 5,000.00 0.50

  1. Șapte diaconi
    Încercuiți numele primilor 7 diaconi. (Faptele apostolilor 6:5)

Prohor Ștefan Acuila Nicanor
Filip Matia Timon Ahaic
Parmena Baraba Nicolae Dima

  1. Venirea Duhul Sfânt
    Ce au făcut ucenicii ca să fie gata pentru venirea Duhului Sfânt?

a.) Nimic
b.) Și-au mărturisit păcatele.
c.) Doar au așteptat.
d.) S-au odihnit.
e.) S-au rugat.
f.) S-au împăcat cu Dumnezeu.
g.) S-au împăcat unul cu celălalt.
h.) Și-au cercetat cu atenție inimile.
i.) S-au certat cu privire la cine să fie primul.
j.) S-au gândit la lucrurile pe care le spusese Isus.