[miercuri, 19 ianuarie] Toma necredinciosul

Text de studiu: Luca 24:28-43; Ioan 20:24-29

Cei doi bărbați din Emaus tocmai își dăduseră seama că Isus trăia și că, încă din Ierusalim, mersese și vorbise cu ei tot drumul. Au uitat de cină și au ieșit repede pentru a le spune și ucenicilor din Ierusalim că Isus chiar era viu.

Deși nu știau, Isus era lângă ei pentru a-i păzi în timpul călătoriei periculoase, prin întuneric, către Ierusalim. Când ucenicii strânși în camera de sus i-au lăsat să intre, a intrat și Isus, dar nevăzut de ei.

Toți erau entuziasmați. Petru Îl văzuse deja pe Isus, iar pe măsură ce aceia care merseseră cu Isus povesteau, entuziasmul creștea. Apoi, dintr-o dată, și-au dat seama că se mai afla Cineva cu ei în cameră. Primele Lui cuvinte au fost: „Pace vouă!” Dar încă erau speriați și credeau că este o fantomă. Ce le-a spus Isus? Luca 24:39-43 Apoi Isus le-a explicat din nou profețiile biblice despre El.

În ciuda tuturor dovezilor că Isus era viu, unul dintre ucenici nu s-a lăsat convins prea ușor de această realitate. Toma era singurul care nu fusese prezent când Isus S-a arătat ucenicilor. Când ceilalți i-au spus ce se întâmplase, în loc să fie încântat și fericit, a ales să se îndoiască. Ce a spus el? Ioan 20:24,25

Timp de o săptămână, Toma s-a simțit rău și a devenit din ce în ce mai descurajat. Apoi, într-o seară, Isus a apărut din nou între ei cu același salut frumos. I-a vorbit blând și direct lui Toma. Citește versetele 27-29. Ce i-a spus Isus?

Aplicație: Toma nu a crezut până când nu L-a văzut pe Isus. Este înțelept să amâni să crezi până când toate îndoielile sunt eliminate? Evrei 11:1