[luni, 17 ianuarie] „A înviat”

Text de studiu: Matei 28:11-15; Ioan 20:1-10

Soldații romani care păzeau mormântul au văzut și auzit totul. Ei căzuseră la pământ speriați de strălucirea orbitoare a lui Gabriel și de cutremurul care a zguduit pământul. Și-au amintit că fusese un cutremur și atunci când Isus murise. Acum, când lumina îngerilor dispăruse, s-au grăbit spre Ierusalim. Ei le spuneau tuturor celor cu care se întâlneau ceea ce tocmai se întâmplase. Când preoții au auzit, s-au făcut palizi de frică. Ce au făcut în continuare? Matei 28:11-15

Dar era prea târziu. Mulți oameni știau deja adevărul despre ce se întâmplase. Existau, de asemenea, și alți martori. Când Isus a înviat, au iesit din morminte împreună cu El și mulți oameni neprihăniți care muriseră ca martiri. Aceștia au intrat în Ierusalim și s-au arătat multor oameni. Și ei le spuneau despre învierea lui Isus. Matei 27:52,53

Maria Magdalena a fost prima care a mers la mormânt foarte devreme în acea duminică dimineața. Probabil că a făcut ochii mari când a văzut că piatra de la intrarea în mormânt fusese rostogolită. Era sigură că Isus fusese dus în altă parte și s-a grăbit să le spună ucenicilor.

La scurt timp după plecarea Mariei, au ajuns la mormânt alte femei care aduseseră esențe pentru a le pune pe trupul lui Isus. La fel ca Maria, au fost surprinse și îngrijorate de ce au văzut. Lumina strălucea în jurul mormântului gol. Au fost mirate când au observat un tânăr îmbrăcat în alb stând lângă mormânt. Nu știau că era îngerul Gabriel. Ce au spus ele? Matei 28:5-7

Când s-au uitat în mormânt, au văzut un alt tânăr. Era îngerul care dezvelise trupul lui Isus. Ce le-a spus? Marcu 16:5-7

După ce femeile au plecat grăbite pentru a spune ucenicilor vestea minunată, au sosit Petru și Ioan. Și ei au văzut mormântul gol și pânza împăturită cu grijă. Ioan 20:3-8

Aplicație: Atunci când a înviat, Isus Și-a luat timp pentru a aranja cu grijă pânza care Îl învelise. Ești și tu la fel de atent și ordonat în munca ta?