[duminică, 16 ianuarie] Învierea

Text de studiu: (Matei 28:1-5)

Mormântul în care trupul lui Isus fusese așezat a fost sigilat de liderii religioși. Pilat a trimis 100 de soldați pentru a-L împiedica pe Isus să iasă. Hotărâți să-L țină acolo pentru totdeauna, Satana și îngerii lui înconjurau mormântul. Un număr mare de îngeri cerești, de asemenea, păzeau mormântul, așteptând să-L întâmpine pe Isus când El avea să învieze.

Noaptea a trecut încet. Era încă întuneric – duminică dimineața devreme – când a fost zărită o străfulgerare de lumină și a avut loc un mare cutremur. Era îngerul Gabriel, cel mai puternic dintre îngerii lui Dumnezeu, cel care luase locul lui Satana în cer și unul dintre îngerii păzitori ai lui Isus în timpul vieții Sale pe pământ. Acum venea spre pământ cu o poruncă pentru Isus de la Tatăl Său. Ce s-a întâmplat? Matei 28:1-3

Gabriel a rostogolit piatra de la intrarea în mormânt ca și cum ar fi fost o pietricică, iar un al doilea înger a intrat și a desfăcut fâșiile de pânză de pe trupul lui Isus. Gabriel a strigat: „Fiul lui Dumnezeu, vino afară, Tatăl Tău te cheamă”. Ca și cum S-ar fi trezit din somn, Isus S-a ridicat imediat și a înfășurat cu grijă pânza care Îi acoperise trupul. În timp ce pășea triumfător din mormânt în slavă strălucitoare, a spus: „Eu sunt învierea și viața”. Plini de bucurie, îngerii din jurul mormântului s-au plecat și l-au întâmpinat cu cântece de laudă. Cât Îl iubeau pe Isus pentru ceea ce făcuse pentru oameni!

Când Gabriel a sosit, Satana și îngerii lui au fugit speriați. Nu reușiseră să-L țină pe Isus în mormânt. Acum Satana știa sigur că el fusese complet învins și că, într-o zi, împărăția lui va dispărea pentru totdeauna.

Isus spusese că avea putere să-Și dea viața și s-o ia din nou. Ioan 10:17,18 Din acest motiv fuseseră preoții îngrijorați și ceruseră ca mormântul să fie păzit. Pentru că nu păcătuise niciodată, Isus nu merita să moară. A luat de bunăvoie păcatele noastre asupra Sa și Și-a dat de bunăvoie viața pentru noi.

Dar nu se putea ca El să rămână mort (Faptele apostolilor 2:24). Prin viața și moartea Lui desăvârșite, Isus a distrus moartea (2 Timotei 1:10; Evrei 2:14). Acum, la chemarea Tatălui, Isus Și-a reluat viața prin propria putere și a ieșit învingător din mormânt.

Aplicație: Pentru că Isus a distrus moartea, noi putem spera la înviere. Citește 1 Corinteni 15:16-22.