[sâmbătă, 15 ianuarie]

Cât S-a aflat pe cruce, Isus a vorbit de șapte ori. Potriveşte fiecare citat cu versetul corect.

a.) „S-a isprăvit!”

b.) „Vei fi cu Mine în rai.”
c.) „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce M-ai părăsit?”

d.) „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!”
e.) „Femeie, iată fiul tău!” Ioan, „Iată mama ta!”

f.) „Tată, în mâinile Tale Îmi încredințez duhul.”
g.) „Mi-e sete.”

  1. Luca 23:34 3. Ioan 19:26,27 5. Ioan 19:28 7. Luca 23:46
  2. Luca 23:43 4. Marcu 15:34 6. Ioan 19:30

Revizuirea cronologiei. Numerotați evenimentele în ordine. Utilizați linia temporală dacă aveți nevoie de sugestii.

a.) Moise și Iosua au condus pe Israel.

b.) Adam și Eva au fost creați.
c.) Enoh a fost luat la cer.

d.) Împăratul Saul, regele David și regele Solomon au domnit peste Israel.
e.) Lucifer s-a răzvrătit în cer.

f.) Avraam, Isaac, Iacov și Iosif au trăit în Canaan.
g.) Isus a murit pentru păcatele noastre.

h.) Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma au condus lumea.
i.) Noe a fost salvat în timpul potopului.

j.) Ilie, Elisei, Isaia și Daniel au profețit.

Profeția biblică. Care text spune că Mesia avea să fie „sacrificat” „la mijloc celei de-a 70-a săptămâni”?

Cifrele Bibliei

a) desenați o cruce pe anul în care a murit Isus.
b.) încercuiţi când au început cei 2.300 de ani (decretul de reconstruire a Ierusalimului).
c.) desenaţi valuri pe anul în care Isus a fost botezat.
d.) desenați un chenar în jurul numărului aproximativ de ani care au trecut de la răstignirea lui Isus.
e.) Scrieți „C” alături de numărul aproximativ de ani scurşi de la creație.
f.) Scrie un „U” peste numărul de ucenici pe care i-a avut Isus.

7 4.000 457 î.Hr. 6.000
12 2.300 27 d.Hr. 31 d.Hr.
500 2.000 34 î.Hr. 70 d.Hr.

g.) Cu câți ani înainte de moartea lui Isus a profețit Daniel exact momentul când El avea să moară?
(Consultați cronologia de mai jos.)
h.) Pe ce perioadă de timp se întinde cea mai lungă profeție biblică?