[vineri, 14 ianuarie] Odihnindu-se în mormânt

Text de studiu: Matei 27:62-66

Isus a fost pus în mormânt vineri după-amiază, chiar înainte de apusul soarelui. Isus S-a odihnit în primul Sabat al planetei noastre, celebrând lucrarea de creație (Geneza 2:1-3). El urma să Se odihnească și în Sabatul în care încheia lucrarea Sa de răscumpărare. Ce Sabat ciudat a fost! Oamenii veniseră la Ierusalim din toată țara pentru Sărbătoarea Paștelui. Lucrurile se întâmplau ca de obicei, dar acum marea perdea se rupsese și toată lumea putea vedea Sfânta Sfintelor.

Mulți oameni nu au avut odihnă de la momentul răstignirii până la cel al învierii, ci au studiat cu sârguință profețiile pentru a înţelege ce se întâmplase. Deși fiecare studia din motive diferite, toți au ajuns la aceeași convingere – că Isus era Mesia, Răscumpărătorul lumii. Mulţi preoți au fost convinși și, după învierea Sa, au crezut în El. Dar ucenicii lui Isus nu erau convinşi. Ei uitaseră promisiunea lui Isus – că avea să învieze. Viitorul le părea sumbru și fără speranță.

Mulți oameni au venit la templu în Sabatul acela pentru a fi vindecaţi, dar ei au fost foarte dezamăgiți că Isus nu era acolo. Mulți dintre oamenii care ceruseră ca Isus să fie răstignit își doreau acum ca El să mai fi fost încă în viață.

Liderii religioși crezuseră că aveau să fie fericiţi dacă Isus va muri. Acum El era mort, dar le era mai frică decât oricând. Își aminteau că El le spusese că avea să Îşi dea viaţa ca apoi să o ia din nou. (Ioan 10:17,18). Își aminteau că îl înviase pe Lazăr din morți. Își aminteau că Isus Îşi prezisese moartea și învierea. Matei 20:18,19 Până acum, totul se întâmplase exact așa cum spusese. Avea El să revină la viaţă a treia zi? Ei nu se puteau abţine din a se gândi la Isus și le era din ce în ce mai frică. Chiar dacă era Sabat, au ţinut un consiliu pentru a decide ce să facă mai departe. Atunci ei s-au dus la Pilat și au primit permisiunea de a asigura mormântul, astfel ca Isus să nu iasă afară. Au pus funii peste piatra de la intrarea în mormânt, le-au fixat bine de stânci și au trimis 100 de soldați pentru a păzi locul. Matei 27:62-66

Aplicaţie: Cât de inutile au fost eforturile lor! Chiar și un munte pus peste mormântul Său nu ar fi putut să-L oprească să-şi respecte promisiunea. Oamenii răi au făcut totul pentru a-L ţine pe Isus în mormânt, dar eforturile lor doar au furnizat dovezi cu privire la învierea Sa.